• fi
 • en
 • Kaavoitus vaikuttaa asuntojen hintoihin – osoittelun sijaan tarvitaan ratkaisuja

  Lehto-konsernin toimitusjohtaja Hannu Lehto nosti kaavoitusasiat tikun nokkaan esittämällä Kauppalehdessä väitteen SAFA-mafian vaikutuksesta asuntohintojen korkeuteen. Arkkitehtiliitto SAFA odotetusti kiisti väitteen ja epäili markkinoiden toimimattomuutta.

  Jos kaavaohjaus ei toimi toivotusti, kysyvä katse tulee kääntää poliittisen ohjauksen suuntaan. Kunnalla on kaavoitusmonopoli. Poliittisilla päättäjillä on viimekädessä vastuu kuinka tätä monopolia käytetään ja ohjataan. Onko siihen osaamista ja kykyä on ratkaiseva kysymys.

  Ensiapua ja osviittaa tarvittaville toimenpiteille saa kolmesta selvityksestä, jotka RAKLI on laatinut 2015-2016. Yhdessä on arvoitu asemakaavoituksen vaateiden vaikutusta asuntojen tuotantokustannuksiin, toisessa vertailtu Suomen ja Itävallan toimintatapoja ja tuotantokustannuksia, ja kolmannessa esitetty ratkaisuja, joilla julkisen kaavoituksen ja yksityisen kiinteistökehityksen välistä yhteistyötä voidaan parantaa.

  Kaikkiin kolmeen selvitykseen on osallistunut laaja, poikkitieteellinen joukko alan kärkitoimijoita Suomessa. Myös SAFA viittaa vastineessaan RAKLIn selvityksiin. 

  Kaikki RAKLIn selvitykset kertovat samaa kieltä: asemakaavoitusvaiheessa hyvin pitkälle määritetään rakennettavan tuotteen eli asuintalon ominaisuudet, mikä puolestaan määrittää pitkälle kustannukset. Näitä kustannusajureita ovat mm. huoneistojakaumat, pysäköintipaikkavaateet, kerroslukumäärät sekä usein julkisivuvaateet ja yhteistilavaateet. Kaikissa näissä on mahdollista antaa lisää tilaa markkinaperusteisille ratkaisuille, mikä on avain myös kustannusten hallintaan. 

  Samoin kaikki RAKLIn selvitykset kertovat samaa kieltä siitä, että paras keino kustannustason hillitsemiseksi on kaavoitus-rakentaminen -ketjun kaikkien osapuolten kustannustietoisuuden parantaminen. RAKLI peräänkuuluttaa myös sitä, että toteutuksen kustannusvaikutuksia arvioitaisiin ennen kaavan hyväksymistä nykyistä tarkemmin, koska silloin kustannuksiin voidaan vielä vaikuttaa.

  Petri Roininen
  toimitusjohtaja, Investors House Oyj
  RAKLIn Yhdyskunta ja Infra -johtoryhmä