• fi
 • en
 • Yritystasolla kohdataan rakennus-, kiinteistö- ja finanssialan sääntely – sääntely-ympäristön kokonaistarkastelu ajankohtainen

  RAKLIn strategian yksi keskeinen elementti on mahdollistava sääntely. Strategiapaperin sanoin tällä tarkoitetaan sitä, että ’’ennakoiva ja tarkoituksenmukainen sääntely mahdollistaa joustavasti rakennettuun ympäristöön sijoittamisen, rakennuttamisen, ylläpidon, käytön ja kehittämisen’’. Kiinteistösijoitusalan yrityksen kannalta tärkeää olisi katsoa sääntely-ympäristöä kokonaisuutena – onko sääntely keventymässä vai laajentumassa?

  Kiinteistösijoittamiseen kohdistuu rakennus-, kiinteistö- ja finanssialan sääntely monissa muodoissaan. Tämä sääntely-ympäristö vaikuttaisi pikemminkin laajenevan ja yksityiskohtaistuvan kuin kevenevän.

  Viimeisten vuosien aikana esimerkkejä kiinteistösijoitusalan sääntelyn laajenemisesta ovat mm AIFM-direktiivin voimaantulo vaihtoehtoisrahastojen toiminnassa, rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus yli 15.000 € hankkeissa, MAR-direktiivi listayhtiöiden sääntelyssä sekä finanssipuolella mm. asiakkaan tunnistamiseen liittyvä sääntely. Tulevan vuoden alusta astuu voimaan Mifid II sääntelemään sijoituspalvelujen ja tuotteiden tarjontaa. ARAn rahoitusmalleihin kohdistuu tiettyjä muutospaineita ja ehtoja ollaan uusimassa. Vastaavasti esimerkkejä kiinteistösijoitusalan sääntelyn keventymisestä voi olla hyvinkin vaikea löytää. Kehitys johtaa väistämättä yritystasolla sääntelymäärän merkittävään kasvuun, jolla on negatiivisia vaikutuksia.

  Uusilla sääntelyn muodoilla voi olla ja yleensä onkin erittäinkin hyvä ja perusteltu tarve mm. harmaan talouden torjunnassa. Toisaalta jokainen uusi sääntely lisää yritysten kustannuksia ja vaikuttaa suoraan mm. asumisen hintaan. Samalla sääntelyn alati jatkuva laajentuminen nostaa alalle tulon kynnyksiä ja vähentää kilpailua. Kuluttajan kannalta sääntelyn lisääntyminen siis heikentää kuluttajan asemaa sekä hintojen nousun että kilpailun vähentämisen kautta.

  Peräänkuuluttaisinkin yksittäisten lohkojen rinnalle kokonaistarkastelua sääntely-ympäristön vaikutuksesta kiinteistösijoittamiseen – tai laajemmin kiinteistön omistamiseen – ja alan yritysten toimintaedellytyksiin. Uusi sääntely perustuu yhteiskunnan uudistumisen mukanaan tuomiin tarpeisiin eikä sitä ole mielekästä vastustaa. Samalla kun uutta sääntelyä otetaan käyttöön, pitäisi kaikin keinoin purkaa vanhentunutta yksityiskohtaista sääntelyä kaikilla mahdollisilla sektoreilla. Nyt tämä vanhan purkaminen on vaarassa jäädä paitsioon.

  Petri Roininen
  Investors House Oyj, toimitusjohtaja
  RAKLIn Yhdyskunta ja Infra -johtoryhmän puheenjohtaja 2016-2017