• fi
 • en
 • Ei enää lisää veroja asumiseen, kiitos!

  Asuminen vie suuren osan kotitalouksien tuloista sekä omistus- että vuokra-asunnossa asujilta. RAKLIn, KTI:n ja VTT:n selvitysten mukaan uuden asunnon hinnan- ja vuokranmuodostuksessa yli 42 % on veroja. Tämä muodostuu mm. arvonlisäverosta, varainsiirtoveroista, ylläpidon veroista, palkkojen tuloverosta ja sosiaalimaksuista sekä yhteisöveroista. Mielestäni on tullut aika etsiä ratkaisuja asumisen kalleuteen verojen keventämisestä pikemmin kuin niiden korottamisesta.

  Asumisen kova verotus myös vahvistaa suhdannevaihteluita. Verotus nostaa noususuhdanteessa uusien asuntojen rakentamisen kustannuksia ja hintoja nopeasti. Kun panoshinnat kasvavat eurolla, verovaikutus luo siihen 45 %:n kustannusosuuden myötä toisen lisäeuron päälle. Näin valtio veropolitiikallaan tulee vahvistaneeksi suhdanteita sen sijaan, että se keynesläisesti pyrkisi suhdanteita tasaavaan politiikkaan.

  Jotta asumisen kustannustasoa voitaisiin madaltaa, on selvää, että asumiseen kohdistuvaa verotusta on vähennettävä. Verojen vähentäminen puolestaan johtaa edullisempiin asuntoihin ja vuokriin. Palkkatyöstä saatavalla tulolla olisi mahdollista asua myös pääkaupunkiseudulla. Lapsiperheiden mahdollisuus tilavampaan asumiseen paranisi. Ylipäänsä voisi vapaammin valita asuinpaikkansa ja -tapansa. Kulutukseen ja muihin investointeihin jäisi enemmän varoja, mikä olisi kansantaloudellisesti merkittävää sekin.

  Samalla kun verotuksen alentaminen kohtuullistaa asumiskustannuksia, se säästää valtiolta ja kunnilta tuotanto- ja asumistuissa. Verojen alentaminen myös lisää kilpailua asuntotuotantoon – yhä useampi hanke voitaisiin käynnistää, kun käynnistyksen hintakynnys alenisi.

  On uskallettava etsiä ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja asumisen haasteisiin. Verojen kasvattamisen tie on nähty – se on vienyt aina kohti kalliimpaa asumista. Pelkästään uusien tuotanto- tai asumistukimallien parissa tehtävä työ ei riitä. Korkeiden verojen tie johtaa aina vain kalliimpaan asumiseen, uusiin tukimuotoihin sekä alati pahenevaan negatiiviseen kierteeseen.

  Asumisen veronkorotusten vastustamiselle ja alempien verojen esittämiselle on hyvät perusteet – katsottiin asiaa sitten asukkaan, rakennuttajan tai koko yhteiskunnan kannalta.

  Petri Roininen
  Toimitusjohtaja, Investors House Oyj
  RAKLIn Asunnot -johtoryhmän jäsen