• fi
 • en
 • Mikko Östring: ”Kristallipallo” kaupunkien ja kiinteistöliiketoiminnan tulevaisuuteen

  Harva meistä on syntynyt kristallipallo kädessä. Viime aikoina on noussut jatkuvasti esiin huikeita menestystarinoita, joissa edelläkävijät ovat onnistuneet luomaan aivan uutta liiketoimintaa, avaamaan uusia kasvusuuntia ja tuomaan ennen näkemätöntä tehokkuutta. Avainsanoja ovat olleet toimintaympäristön muutokset, erityisesti digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä toimintaympäristön dynamiikkaa lisänneiden start up -yritysten vyöry. Muutokset ovat uhka ja mahdollisuus perinteisille toimijoille koosta riippumatta. Monet merkittävät toimijat ovat uudistamassa toimintaansa, jopa radikaalisti kuten OP-ryhmä. Strategisen ennakoinnin ja kehittämisen merkitys korostuu, koska murrokset vaikuttavat aiempaa rajummin.

  ”The goal of forecasting is not to predict the future but to tell you what you need to know to take meaningful action in the present” -Paul Saffo

  Strategisen ennakoinnin tärkein tavoite on tunnistaa keskeisiä toimenpiteitä tai erityistä tarkkailua vaativat asiat toimintaympäristön muutoksesta riittävän hyvissä ajoin. Näitä voivat olla esimerkiksi nykyistä toimintaa haastavat, kokonaan uusia mahdollisuuksia tuottavat tai suurempi systeemisiä muutoksia vaativia asiat, joiden vaikutuksia voi olla vaikeaa arvioida etukäteen. Ennakoinnin sujuvoittamiseksi käynnistimme Futures Platformin kanssa yhteistyön KIRA-alaan vaikuttaviin muutosilmiöihin painottuvan ennakointikartan tuottamiseksi. Ennakointikarttaa tullaan käyttämään yhteistyön välineenä ja tarjotaan jäsenille työkaluksi omaan kehittämiseen. Futures Platformin ainutlaatuinen työkalu tarjoaa kattavan pohjan merkittävien ilmiöiden ymmärtämiseen ja omien toimenpiteiden suunnitteluun.

  Ennakointikartan rakentaminen käynnistyi touko-kesäkuussa pidetyissä työpajoissa. Näissä tunnistettiin KIRA-alan kannalta keskeisiä muutosilmiöitä, niihin liittyviä vaikutuksia, mahdollisuuksia ja riskejä. Ennakointityöpajojen pohjalta koostettiin Futures Platformin työkaluun ensimmäinen versio (0.1) ennakointikartasta.

  Futures Platformin selainkäyttöisen ennakointikartan rakenne koostuu kahdeksasta teemoitetusta sektorista sekä kolmesta aikakehästä. Muutosilmiöitä on neljää eri tyyppiä. Niiden sijainti kehillä esittää ajankohdan, johon selkeän muutoksen odotetaan painottuvan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ilmiö tai trendi olisi näkyvä jo aiemmin (tai ettei voitaisi odottaa, että sen merkitys jatkaisi kasvua myös tämän ajanjakson jälkeen). Ennakointikartalle on helppo lisätä ja poistaa valikosta löytyviä ja aivan uusiakin muutosilmiöitä. Samanaikaisesti näkyvissä voi olla 72 ilmiötä. Ilmiöihin liittyviä kuvauksia voidaan tarpeen mukaan muokata.

  Rakennettu ympäristö on keskeinen tekijä yhteiskunnan hyvinvoinnille ja elinvoimalle. Siihen on vuosikymmenten kuluessa sidottu valtaosa kaikesta maailman varallisuudesta. Sen fyysinen muokkaaminen on käytännössä hidasta, mutta sen käyttöä on mahdollista joustavoittaa ja tehostaa hyvinkin nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Kaupungit ja kiinteistöalan toimijat ovat samassa veneessä. Yhteinen näkemys kehityksen suunnasta ja yhteistyö ovat onnistumisen edellytyksiä. Lisäksi tarvitaan ketteryyttä ja nopeita kokeiluja.

  Ennakointikartan ilmiöiden päivittäminen ja sisältöjen rakentaminen jatkuu johtoryhmissä, toimikunnissa ja teemaverkostoissa sekä ajankohtaistilaisuuksissa.

  ”The best way to predict the future is to invent it” –Theodore Hook

  Lisätietoa: