• fi
 • en
 • Mikko Östring: Muuttuva työ, työympäristöt ja liiketoiminta – pelkkä tila ei enää riitä

  Tilaa muuttuville tarpeille on yksi RAKLIn strategisista painopisteistä. Työympäristön tavoitteena on tarjota toiminnalle alusta, joka edistää organisaation suorituskykyä sekä työntekijöiden hyvinvointia. Työn, toimintatapojen ja tilojen muutos on merkittävä tähän liittyvä kokonaisuus.

  On ollut ilo kuluneena talvena vetää Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä -klinikkaa, jonka paketointi on nyt käsillä. Osallistujina oli johtoa ja asiantuntijoita 17 eri organisaatiosta. Työpajoissa käsittelimme parhaita käytäntöjä ja kiteytimme sitä, miten onnistunut työympäristömuutos toteutetaan. Tulosseminaari pidettiin pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

  Klinikalla haettiin vastauksia siihen, miksi työympäristömuutoksia tarvitaan, mitä niihin sisältyy ja miten ne kannattaa viedä läpi. Tuotimme tähän yhteisen viitekehyksen hyödyntäen alalla käytössä koeteltuja malleja. Keskeinen havainto on se, että fyysiset tilaratkaisut ovat vain osa kokonaisvaltaista muutosjohtamista. Toimintakulttuurit ja valmiudet monipaikkaiseen työhön ovat organisaatioissa eri kehitysvaiheissa. Työympäristökehittämistä onkin tärkeää tehdä tiukasti ydintoiminnan asettamista lähtökohdista huomioiden toimintaympäristön ja työn muutokset.

  Muutos lähtee liikkeelle vision ja tavoitteiden asettamisesta sekä työ- ja toimintatapojen analyysistä, minkä jälkeen edetään työympäristöratkaisun kehittämiseen ja toteutukseen. Kaikissa vaiheissa mukana kulkevat vuorovaikutus, muutosviestintä ja osallistaminen sekä resurssit ja aikataulu. Prosessi on jatkuva: työympäristöä kehitetään koko ajan eikä vain projektina.

  Klinikalla koottiin toimenpiteitä, joita muutosprosessin eri vaiheissa toteutetaan. Visioinnin pohjaksi on tärkeää analysoida huolella oman organisaation ydintoiminnan nykytilaa, tulevaisuuden tarpeita ja tulevia kehityshankkeita sekä ottaa oppia muiden onnistumisista. Toteutusvaiheessa korostuvat organisoituminen, yhteiset käytännöt ja pelisäännöt sekä suunnitelmallisuus. Kun edetään työympäristön jatkuvaan parantamiseen, täytyy luoda toimintamalli, tavoitteet ja mittarit, joiden avulla kehittämistä tehdään. Tarkemmin matkan varrella vastaan tulevista tehtävistä kerromme klinikan tulosten julkistamisen yhteydessä toukokuun lopussa.

  Oli hienoa kokea, millaisella innolla uusia työn tekemisen tapoja tukevia työympäristöjä eri organisaatioissa kehitetään. Kiitos kaikille mukana olleille ja kokemuksiaan jakaneille antoisista työpajoista ja seminaareista! Seuraavaksi työstämme tulosraportin, johon kiteytetään työpajojen tulokset, klinikalla syntyneet ideat ja avataan tarkemmin klinikalla kuulluista caseista opittuja muutosjohtamisen ja viestinnän vinkkejä.

  Tästä on hyvä jatkaa yhdessä muun muassa syksyllä 2017 käynnistyvillä Workplace Benchmark -tilaisuuksilla!

  Mikko Östring
  johtaja, toimitilat

  Lisätietoja: