• fi
 • en
 • Tulevaisuuden työ- ja oppimisympäristöt – opintomatka Amsterdamiin

  Tällä hetkellä otamme suuria harppauksia oppimisen ja työn tekemisen maailmassa. Luonnollisesti toiminnan muutokset vaativat myös toimintaympäristöltä askelia samaan suuntaan. Uusilta ympäristöiltä vaaditaan puitteet yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen, keskittymistä unohtamatta. Kävimme reilun parinkymmenen hengen porukalla tutkimassa Amsterdamissa Tulevaisuuden oppimis- ja työympäristöt -opintomatkalla, minkälaisia ratkaisuja heillä on saatu aikaiseksi uudenlaisen oppimisen ja työn tukemiseksi. Vierailimme kolmen päivän aikana useissa erilaisissa oppimis- ja työympäristöissä, jotka tarjosivat monipuolisen kuvan maan kehityksen tasosta ja suunnasta.

  Monipuolisuus ja avoimuus näkyvät coworking-konseptin WeWorkin tiloissa. Myös asiakkaiden eli työntekijöiden rentoutumis- ja virkistäytymisnäkökulma on otettu huomioon niin monipuolisella yhteiskeittiöllä kaljahanoineen kuin viihtyisillä monitoimisilla työskentelytiloilla, joiden tavoitteena on, että paikalle saapuessaan työntekijän päällimmäinen ajatus on Thank God It’s Monday. Teki mieli kaivaa itsekin läppäri esiin ja ryhtyä töihin. Tulevaisuudessa tulemme mahdollisesti saamaan tämän konseptin tilat myös Suomeen.

  Vierailimme myös Utrechtissä, missä on toteutettu useamman eri viraston siirtäminen onnistuneesti saman katon alle yhteiseen rakennukseen. Parinkymmenen kerroksen kokonaisuus on niin työntekijä- kuin asiakasnäkökulmasta selkeä ja reilun parintuhannen työntekijän työpisteet on ratkaistu kiertävillä työpisteillä. Avoimuus ja erilaiseen toimintaan suunnitellut tilat mahdollistavat monenlaisen työnteon, lisäksi töitä tehdään myös paljon työpaikan ulkopuolella.

  Kävimme myös Ijburg Collegessa, missä viihtyy niin oppilas kuin opettajakin. Koulun 13-vuotiaat oppilaat esittelivät heidän koulunsa, jossa korostui avoimuus ja monimuotoiset tilat. Koulussa päivä sisältää myös aineiden yhteisopetusta sekä päivä alkaa ja loppuu mentoroinnilla, jota pääsimmekin seuraamaan. Opastetulla kierroksella nousi esiin, kuinka oppilaat selkeästi ajattelevat tilat tekemisen ja toiminnan pohjalta, eivätkä niinkään kiinnitä huomioita varsinaisiin tiloihin.

  Oppimisympäristöissä toimii useimmiten kaksi pääkäyttäjäryhmää, oppilaat ja opettajat, joiden molempien tarpeet tulee huomioida. Yksi vierailukohteista oli Delftissä sijaitseva Teaching Lab, joka on opettajille suunnattu oppimisympäristö, joka on kauttaaltaan piristävän keltainen monipuolinen monitila. Tilassa opettajat voivat osallistua siellä järjestettäviin koulutuksiin tai he voivat verkostoitua toisten opettajien kanssa. Oppimisympäristössä on myös uudenlaisia teknologiaratkaisuja, joita opettajat pääsevät hyödyntämään opettamisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Esimerkiksi Teaching Labissa on erillinen huone, jossa pystyy kuvaamaan luennon ammattimaisesti videolle. Lisäksi tiloista löytyy myös ”virtuaaliseinä”, joka toimii monipuolisena brainstorming-työkaluna.

  Pääsimme myös kuulemaan esityksen Microsoftin uudistumisesta. He ovat ottaneet järjettömän kokoisen loikan uudistaessaan työnteon tapojaan perusteellisesti. Älylaitteiden mahdollistava jatkuva tavoitettavuus ei aina palvele työntekijää. He ovat valjastaneet teknologian tuomat mahdollisuudet IoT-ratkaisujen kautta mittaamaan kaikkea työntekoon liittyvää, minkä avulla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, missä, milloin ja miksi keskittyminen häiriintyy. Mittaamisen tarjoama tieto mahdollistaa toimintatapojen muokkaamisen työntekijälle mielekkääksi ja tehokkaaksi toiminnaksi. Näin muutoksesta hyötyvät niin työntekijä kuin yrityskin, hyvinvointi ja tehokkuus kulkevat käsikädessä.

  Tulevaisuudessa työn tekemisen ja oppimisen tavat jatkavat nopeita askeliaan eteenpäin, mikä vaatii tämän hetken ja tulevaisuuden ympäristöiltä kykyä ottaa askelia yhtä rivakasti muuntuvilla ja joustavilla tilaratkaisuillaan. Eri organisaatioiden henkilöistä koostuva matkaryhmä mahdollisti monipuolisen keskustelun aiheen ympärillä ja inspiraation lisäksi matkalta jäi yhteinen tuntu, että meillä on Suomessa oppimis- ja työympäristöjen kehitys hyvällä tasolla, jatketaan samaan malliin.