• fi
 • en
 • RAKLI ehdottaa liikehuoneistojen ja kauppapaikkojen vuokratukea

  Vastatoimet, joita tarvitsemme yritysten avuksi tässä poikkeustilassa, on oltava yhdistelmä nopeutta ja tehokkuutta. Kriisi on syössyt yritykset ennennäkemättömän taloudellisen ahdingon partaalle, jonka ensimmäisiä iskuja ovat ottaneet erityisesti ravintola- ja majoitustoiminta sekä erikoiskauppa. Eikä ulospääsy vielä siinnä horisontissa.

  Tilanne on vaikea niin vuokralaisille kuin vuokranantajille. Vuokralaisten vuokranmaksukyky on voinut jopa romahtaa ja helpotusta etsitään vuokranalennuksista. Myös vuokranantajalla on liiketoimintansa turvattavana. Kiinteät kulut juoksevat molemmilla kriisistä huolimatta. Siksi ei ole aikaa hukattavaksi.

  Ruotsissa vuokranmaksun helpottamiseksi laadittiin heti kriisin alkuvaiheilla tukimalli, jossa kiinteistönomistajille korvataan takautuvasti osa vuokranalennuksista aiheutuvista tulonmenestyksistä.

  Samanlaisen tukimallin tarvitsemme täällä lahden toisella puolella ja pikaisesti. Näin turvataan edellytyksiä niin vuokranantajille kuin vuokralaisille liiketoiminnan jatkamiseen kriisiin runtelemassa markkinatilanteessa.

  Ehdotammekin, että valtio kompensoisi 50 % myönnetystä vuokranalennuksesta takaisin vuokranantajalle, kuitenkin enintään 25 % kokonaisvuokrasta. Tuen määrä vastaa suunnilleen kiinteistön hallinnointi- ja ylläpitokuluja – pois lukien rahoituskulut. Hintalappu tukimallille on arviomme mukaan noin 50 miljoonaa euroa.

  Koska kriisi kohtelee erityyppisiä vuokralaisia eri tavalla, edellyttää tuen saaminen tapauskohtaista arviointia. Vuokranalennuksen suuruus ratkaistaan vuokralaisen ja vuokranantajan välisissä neuvotteluissa, joita on käyty jo tuhansia ja käydään parastakin aikaa tavoitteena löytää paras mahdollinen ratkaisu vaikeassa tilanteessa. Tuen myötävaikutuksella kiinteistönomistaja voisi myöntää vuokranalennuksen ilman että vaarantaa samalla omaa lyhyen (ja pitkän) aikavälin maksukykyään.

  Keskeistä tuessa on se, että sen tulee perustua koronaviruksen aiheuttamaan liikevaihdon pienenemiseen ja se kohdistuu kaikkeen koronaviruksen heikentämään liiketoimintaan. Valtion tuen myötä yrityksen saama tuki tuplaantuu eli myönnettyä tukieuroa kohden yrittäjä saa vähintään kahden euron tuen.

  RAKLIn ehdottama tukimalli

  • Koskee koronakriisin takia liikevaihdon pienentymisestä kärsiviä yrityksiä ja heidän vuokranantajiaan 
  • Valtion tuki olisi 50 % vuokran alennuksen määrästä, mutta korkeintaan 25 % alkuperäisestä vuokrasta 
  • Vuokralainen ja vuokranantaja neuvottelisivat tapauskohtaisesti vuokran alennuksesta 
  • Tuki koskisi alustavasti huhti- touko- ja kesäkuita 
  • Arvioitu tuen kustannus 50 M€ 
  • Tuki maksettaisiin suoraan vuokranantajalle tämän hakemuksen perusteella.
  • Tukea voisi hakea määräaikaisiin vuokranalennuksiin, jotka ovat olleet voimassa huhti-kesäkuussa riippumatta siitä, koska vuokranantaja on tehnyt päätöksen vuokranalennuksesta.
  • Tukea maksettaisiin enintään 800 000 euroa vuokranantajaa kohden.
  • Tukea ei myönnettäisi, jos vuokrasopimuksen osapuolet ovat osa samaa konsernia.
  • Tuki pitää kohdentua myös niille vuokranantajille, jotka ovat jo antaneet vuokranalennuksia
  • Tuen kohdentaminen liikevaihtoperusteisiin vuokrasopimuksiin tulee selvittää

  *Tämä perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n tietokantaan ammattimaisten kiinteistösijoittajien liiketilojen vuokrasopimuksista. Tietokanta käsittää suurimman osan ammattimaisten kiinteistönomistajien vuokrasopimuksista. Arviossa ei ole huomioitu esitetyn 800 000 euron leikkurin vaikutuksia.