• fi
 • en
 • Kasvuvauhtia rakennetusta ympäristöstä 

  Julkisen talouden voimakas velkaantuminen uhkaa jo hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita. Sen sijaan, että etsimme kohteita lisätä menoja, on katseet käännettävä sinne, missä on odotettavissa kasvua. Rakennettu ympäristö on vastaus tuohon tarpeeseen.  

  Jo nykyisellään rakennettu ympäristö vastaa noin 15 prosenttia bruttokansantuotteestamme. Siksi on välttämätöntä, että tulevalla vaalikaudella toteutetaan politiikkaa, joka luo edellytyksiä tälle kasvulle. Raklin mielestä kasvupolitiikan tulee olla kokonaisvaltaista niin, että turvataan samalla kaikkien toimijoiden mahdollisuus ennakointiin. Suomen on oltava hyvä investointiympäristö myös jatkossa. 

  Rakennetun ympäristön huomioiminen seuraavassa hallitusohjelmassa tarkoittaa sujuvampaa arkea meille kaikille – olimme sitten menossa kouluun, harrastuksiin, töihin tai vapaa-ajan viettoon. Oikeanlaisilla päätöksillä voimme vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä asuminen maksaa tai siihen, ettei energiakriisin kaltainen shokki toistu enää tulevaisuudessa.  

  Rakli edellyttääkin tulevalta hallitukselta kotimaisen energiantuotannon tulevaisuuden turvaamista, kestävää asuntopolitiikkaa, ennakoivaa veropolitiikkaa, kaavoituksen joustavoittamista ja sujuvampia lupakäytäntöjä.  

  Epävarma aika alleviivaa myös kaupunkien kasvupotentiaalin tunnistamista kasvun ja hyvinvoinnin lähteenä. Siksi on tärkeää, että seuraavalla vaalikaudella kaupunkipolitiikka nousisi taas keskiöön.  

  Panostukset kiinteistö- ja rakentamisalan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen ovat välttämättömiä talouden kasvulle. Väestöltään vanhenevassa Suomessa ei ole varaa enää menettää vuosia keskusteluun työperäisen maahanmuuton määrästä ja tarpeesta. 

  Euroopan unionin vihreä siirtymä on iso mahdollisuus. EU:n suunta tarkoittaa samalla runsaasti politiikkatoimia, jotka vaikuttavat rakennettuun ympäristöön. Vastaahan rakennettu ympäristö 35 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Suomen tulee vaikuttaa sujuvan sääntely-ympäristön hyväksi kaikessa Eurooppa-politiikassaan, jotta vihreä siirtymä olisi oikeudenmukainen ja palvelisi tarkoitustaan. Meidän tulee kuitenkin huolehtia siitä, ettei EU:sta tule keinojen keksijä vaan sen tehtävä on antaa tavoitteet.  

  Suomen suurimpana ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien edunvalvontajärjestönä Rakli haluaa osaltaan pitää huolen siitä, että jokaisella on mahdollisuus rakentaa arkensa toimivan pohjan päälle. Uskomme vahvasti, että rakennettu ympäristö mahdollistaa meille tulevaisuudessakin kaivatun kasvun.

  Raklin eduskuntavaalitavoitteet:
  Ratkaisuna rakennettu ympäristö