• fi
 • en
 • Infran rahoitus ja rakennuttaminen

  Toimiva infra varmistaa arjen sujuvuuden

  Infralla tarkoitetaan yhteiskunnan rakennettua infrastruktuuria: liikenteen verkkoja ja väyliä, tietoliikenne-, vesihuolto- ja energiaverkkoja, vesistö- ja ympäristörakenteita, maanalaisia tiloja ja verkostoja sekä kunnallis- ja yhdyskuntatekniikkaa.

  Infran on toimittava suunnitellulla tavalla arjen sujuvuuden varmistamiseksi. Toimintavarmuuden turvaaminen edellyttää elinkaaritarkastelua, säännöllistä hoitoa ja korjausta sekä riittävää rahoitusta infran ylläpitoon. Kaupungistuminen ja teknologinen kehitys tarkoittavat myös uuden infran rahoitus- ja rakennuttamistarvetta. Raklissa huomioimme, että infran rakennuttamisen ja omistamisen käytännöt sekä rahoitusmallit vaativat uudistamista ja kehittämistä sekä parhaiden käytäntöjen jakamista.

  Voimakas kaupungistuminen tarkoittaa usein, että infraa pitää korjata ja uudistaa keskellä vilkasta arjen toimintaympäristöä. Projektien ripeä toteuttaminen on siksi tärkeää kaikille osapuolille.

  Tutustu:
  Kestävä liikenne ja liikkuminen