• fi
 • en
 • Kestävä liikenne ja liikkuminen

  Tavoitteena monipuoliset liikkumisvaihtoehdot

  Liikennehankkeet sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensopivuus luovat edellytyksiä yhdyskuntien kestävälle kehitykselle. Hyvää kasvuympäristöä toimialallemme luovat etenkin sellaiset liikenteen hankkeet, jotka liikuttavat isoja joukkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenteen hankkeen ja ratahankkeet.

  Kannustamme kaupunkeja mahdollistamaan asukkailleen monipuoliset vaihtoehdot liikkua. Pelkkään autoiluun perustuva kaupunkisuunnittelu ei ole mielestämme toimivaa. Varsinkin keskusta-alueilla miellyttävät kävelyreitit, pyöräilymahdollisuudet ja sujuvat julkisen liikenteen vaihtoyhteydet ovat olennaisia kasvun edellytyksiä. Useissa kaupungeissa kalleimmat neliöt sijoittuvat juuri kävelykatujen varsille.

  Kiinteistöt ovat yhä enenemissä määrin osa liikkumisen verkostoa. Osa ammattimaisista vuokranantajista mahdollistaa jo nyt esimerkiksi sähköpyörän tai sähköauton vuokraamisen. Juna- ja metroasemilla on mahdollista säilyttää polkupyöriä lukollisissa tiloissa, ja kauppakeskukset tarjoavat pysäköintihalleissaan sähköauton latauspisteitä. Näemme, että alallamme on paljon tarjottavaa kestävän liikkumisen edesauttamiseksi.

  Rakli osallistuu aktiivisesti keskusteluun valtakunnallisten ja kaupunkiseutujen liikenteen hankkeiden valmistelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta. Rakli pitää tärkeänä MAL-sopimusmenettelyn jatkuvuutta liikennehankkeiden ja maankäytön yhteensovittamisessa sekä pitkäjänteistä liikenneverkon kehittämistä.

  Lisätietoa:
  Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus