• fi
  • en
  • Kirjaudu

    Liikenne ja liikkuminen

    Tavoitteena monipuoliset liikkumisvaihtoehdot

    Parhaat olosuhteet kiinteistöjen rakennuttamiselle, omistamiselle ja kehittämiselle ovat monipuolisissa, urbaaneissa yhdyskunnissa. Yhdyskuntien kestävälle kehitykselle luovat edellytyksiä yksittäiset liikennehankkeet sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensopivuus. Hyvää kasvuympäristöä toimialallemme luovat etenkin sellaiset liikenteen hankkeet, jotka synnyttävät kaupunkirakennetta täydentävää maankäyttöpotentiaalia ja luovat edellytyksiä monipuolisille liikkumisvaihtoehdoille. Tarvitsemme tulevaisuudessa ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten kiinteistöt ovat osa liikkumisen palvelujen verkkoa.

    RAKLI osallistuu aktiivisesti keskusteluun valtakunnallisten ja kaupunkiseutujen liikenteen hankkeiden valmistelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta. RAKLI pitää tärkeänä MAL-sopimusmenettelyn jatkuvuutta liikennehankkeiden ja maankäytön yhteensovittamisessa sekä pitkäjänteistä liikenneverkon kehittämistä.