• fi
 • en
 • Kustannuserot Itävallan ja Suomen asuinkerrostalokohteissa – FIAT

  Kustannuserot Suomen ja Itävallan asuinkerrostalokohteissa – FIAT –klinikalla kahden maan edustajat tunnistivat yhteistyössä kustannuserot ja selvittivät syitä niihin. Hankkeessa vertailtiin kustannuserojen lisäksi myös tila- ja rakenneratkaisuja, rakentamisprosessia, rakentamisen ohjausta ja energiatehokkuutta sekä säädösten vaikutusta. Vertailu tehtiin sekä uudis- että korjauskohteille.

  Vertailukohteeksi valittiin Steiermarkin osavaltion alue, joka on Uudenmaan kokoinen ja olosuhteiltaan suunnilleen Suomen kaltainen. Itävalta valikoitui mukaan hankkeeseen, koska asumisen oletetaan olevan siellä edullisempaa kuin Suomessa.

  Klinikan tavoitteet

  Klinikan tavoitteena oli selvittää kustannuserot sekä tunnistaa keskeiset syyt näihin eroihin. Projektin tulokset luovat pohjaa edistää edullisempaa ja paremmin asukkaan maksukykyä vastaavaa asuntotarjontaa.

  Työprosessi ja aikataulu

  Klinikkatyöskentely jaettiin kahteen tässä vaiheessa toteuttavaan vaiheeseen. Vaiheessa 1 tehtiin kohteiden valinta, kustannusarvioiden laskenta ja eroanalyysi. Vaiheessa 2 tarkasteltiin säädösten vaikutus kustannuseroihin.

  Työ alkoi syyskuussa 2015 Kick-off-tilaisuudella ja saatiin päätökseen touko-kesäkuussa 2016. Klinikan tulokset esiteltiin tulosseminaarissa kesäkuussa 2016.

  Tulokset ja suositukset

  Lisätietoa