• fi
 • en
 • Kiinteistöala kehittää yhdessä mallia kestävyysraportointiin


  Usean suomalaisen yrityksen on raportoitava vastuullisuuteen liittyvistä teemoista kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti. Kiinteistöalalla valmistautumista tehdään yhdessä, sillä lähes 20 kiinteistöalan toimijaa on kehittämässä alalle kestävyysraportoinnin tietomallia. Yhteinen malli nopeuttaa ja helpottaa raportointivelvoitteen hoitamista sekä parantaa vertailtavuutta.

  Yritysten on raportoitava tietoja niin toimintansa kestävyydestä kuin sen hallinnasta nykyistä tarkemmin. Tätä velvoittaa EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi CSRD. Kiinteistöalalla kestävyysraportointiin luodaan yhteinen tietomalli, jonka kehittämisessä on mukana lähes 20 alan yritystä. Malli nopeuttaa ja helpottaa raportointivelvoitteen hoitamista sekä parantaa vertailtavuutta.

  “Hankkeen tavoitteena on luoda kiinteistöalan yhteinen näkemys varsinkin olennaisista raportoitavista ESG-kestävyysaiheista. Laaja osallistujajoukko takaa alaa edustavan näkemyksen muotoutumisen”, kertoo hanketta koordinoivan Raklin Miika Kotaniemi. Raklin lisäksi hankkeessa ovat mukana KTI Kiinteistötieto ja Green Building Council Finland (FIGBC).

  Kehitystyössä mukana ovat Antilooppi, A-Insinöörit, Colliers, EcoReal, Granlund, Helsingin Yliopistokiinteistöt, HUS Kiinteistöt, Ilmarinen, L&T Kiinteistöhuolto, Lähitapiola Kiinteistövarainhoito, OP Kiinteistösijoitus, Premico, Senaatti-kiinteistöt, Sivakka, Suomen Yliopistokiinteistöt, Technopolis ja YLVA. Valmis malli on toimijoilla käytettävissä vuoden 2024 loppuun mennessä.

  Raportoitavia olennaiseksi valikoituvia datapisteitä tulee kiinteistöalalla olemaan satoja, joten tietomalli on välttämätön väline niiden hallitsemiseksi. Yhteensä standardissa on miltei 1200 mahdollista datapistettä raportoitavaksi. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat yksityiskohtaisen tietomallin käyttöönsä ja voivat hyödyntää sitä omassa raportointiprosessissaan.

  Hankkeen rinnalle saattaa käynnistyä oma projektinsa toukokuussa, jossa syvennytään tiedolla johtamiseen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa. Projektille on haettu rahoitusta ympäristöministeriön KIRAilmasto-ohjelmasta. Jos projekti toteutuu, julkaistaan projektin tuloksena syntyvä malli yleiseen käyttöön.

  Kestävyysraportointia säätelevät EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD ja sen mukaisia tiedonantovelvoitteita määrittävä standardi ESRS. Kansalliseen lainsäädäntöön velvoitteet tulivat, kun eduskunta hyväksyi kirjanpitolain muuttamisen marraskuun 2023 lopulla. Jatkossa yritysten hallitus ja johto vastaavat kestävyystiedoista vastaavalla tavalla kuin taloudellisista tiedoista. Kestävyysraportointi kattaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat.

  Lisätietoa:

  Miika Kotaniemi
  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
  0407020015
  miika.kotaniemi@rakli.fi

  Petri Suutarinen
  Finreim Oy
  040 033 0322
  petri.suutarinen@finreim.fi

  Vesa Ilmarinen
  Katalysti Oy
  040 508 6447
  vesa.ilmarinen@katalysti.fi

  Lue lisää uutisiamme