• fi
 • en
 • Lehdistötiedote: Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat kiinnostavat sijoittajia

  18.01.2017

  Suomessa tehtiin viime vuonna kiinteistökauppavolyymin kaikkien aikojen ennätys, ja sijoituskysynnän kasvu näkyy myös Jyväskylässä, jossa vuosi 2016 oli selkeästi 2010-luvun vilkkain. Kaupungin kaupankäyntivolyymi lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja nousi noin 150 miljoonaan euroon vuonna 2016. KTI:n kasvukeskusten kiinteistömarkkinoita kartoittavan barometrin mukaan paikalliset asiantuntijat uskovat Jyväskylän seudun toimitilakiinteistökauppojen volyymin yhä kasvavan kuluvana vuonna. Jyväskylässä kasvuodotukset ovat keskimäärin jopa hieman positiivisempia kuin Tampereella, Turussa ja Oulussa.

  Kahden viime vuoden aikana Jyväskylässä hankintoja ovat tehneet etenkin kotimaiset kiinteistösijoitusrahastot, jotka ovat ostaneet varsinkin liike- ja asuinkiinteistöjä salkkuihinsa. Seudun ylivoimaisesti suurimmasta kaupasta vuonna 2016 vastasivat LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöt, jotka ostivat rakenteilla olevan kauppakeskus Sepän noin 70 miljoonalla eurolla. Pitkän tauon jälkeen myös ulkomaisten sijoittajien kiinnostus on kasvanut. Myös paikalliset toimijat ovat tehneet muutamia merkittäviä kiinteistökauppoja.

  Suuri kysyntä laskee tuottovaatimuksia

  Vilkkaan sijoituskysynnän myötä kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset ovat laskeneet. Jyväskylässä kiinteistösijoituksista on perinteisesti vaadittu hieman korkeampia tuottoja kuin Tampereella, Turussa tai Oulussa. Alueellisen barometrin vastaajat arvioivat Jyväskylän keskustan toimistokiinteistön nettotuottovaatimukseksi nyt keskimäärin 7,4 prosenttia, joka on Oulua selkeästi matalampi, mutta Turkua ja Tamperetta korkeampi taso.

  Jyväskylän vuokrien odotetaan pysyvän pääosin ennallaan, Seppälän liiketilat erottuvat edukseen

  Epävarma taloustilanne on viime vuosina painanut toimitilojen vuokramarkkinoita koko maassa. Jyväskylän keskustan toimisto- ja liiketilavuokrat ovat kuitenkin pitäneet KTI:n seurannassa hyvin pintansa, ja jopa hieman nousivat vuonna 2016. Asiantuntijoiden tulevaisuuden odotukset ovat Jyväskylässä positiivisimpia Seppälän alueella, jossa liiketilavuokrien odotetaan uuden tilatarjonnan ansiosta nousevan lähitulevaisuudessa.

  Asuntojen vuokrat ovat Jyväskylässä keskimäärin samalla tasolla muiden kasvukeskusten kanssa. Vilkas vuokra-asuntokysyntä on viime vuosina nostanut vuokria, mutta nyt nousuvauhti on hidastunut. KTI:n uusia vuokrasopimuksia kuvaava asuntovuokraindeksi nousi Jyväskylässä 0,9 prosenttia vuonna 2016. Vuokrat nousivat hieman vähemmän kuin Tampereella ja Turussa, mutta toisaalta enemmän kuin Oulussa ja Lahdessa.

  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat -katsaus 2017

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry, puh. 040 844 2573

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja KTI:n syyskuussa toteuttamaa Alueellista toimitilabarometria, joka suunnattiin Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Oulun paikallisille kiinteistöalan ammattilaisille.