• fi
 • en
 • Ota käyttöösi toimialan kehitystä suuntaava RAKLIn ennakointikartta

  24.05.2018

  Tulevaisuuden kehityksen ennakointi on osa RAKLIn toimintaa yhdessä jäsenyritysten kanssa. Tähän liittyen RAKLI tekee yhteistyötä Futures Platform Oy:n kanssa toimialan tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamiseksi systemaattisella tavalla.

  Viime vuonna järjestettiin useampi työpaja, joissa jäsenien edustajat yhdessä RAKLIn asiantuntijoiden ja Futures Platformin kanssa rakensivat kuvaa tulevaisuuden tärkeistä muutosvoimista ja niihin liittyvistä uhista ja mahdollisuuksista. Yhdessä muodostettu tulevaisuuskuva on ollut nähtävissä RAKLIn nettisivuilla.

  Henkilökohtaisen lukuoikeuden RAKLIn ennakointikartalle saa pyytämällä omat käyttäjätunnukset Futures Platformilta. Tutustumalla RAKLIn ennakointikartalla näkyviin tulevaisuuden muutosilmiöihin jokainen jäsenyhtiö pääsee nopeasti vauhtiin oman liiketoiminnan strategisen ennakoinnin työskentelyssään.

  Viime kuukausien aikana yhteiselle ennakointikartalle on lisätty uusia ilmiöitä, jotka ovat RAKLIn ja Futures Platformin yhteistyön myötä tunnistettu ja kuvattu. Esimerkkeinä näistä ”Digitaalisen kiinteistöliiketoiminnan nousu”, ”Pelillistetty kokemus” ja ”Ekopilvenpiirtäjä kierrätysmateriaalista”. Jatkossa ennakointikartan ilmiöistä julkaistaan teemakohtaisia nostoja erityisesti kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta.

  Jäsenalennus Futures Platformin räätälöidylle käytölle 

  RAKLIn jäsenyhtiöiden on mahdollista ostaa Futures Platform -työväline jäsenhintaan, joka on -30% lisenssin normaalihinnasta. Oman lisenssin ostamisen kautta yhtiö voi luoda itselleen omia ennakointikarttoja, jotka auttavat mihin tahansa teemaan liittyvän muutoskokonaisuuden hahmottamisessa ja muutosilmiöiden vaikutusten pohtimisessa sekä toimenpiteiden nimeämisessä ja priorisoinnissa omaan liiketoimintaan liittyen.

  Toukokuussa Futures Platform työkalusta on tullut saataville uuden sukupolven versio, jossa tulevaisuuskuvan räätälöinti on aiempaa helpompaa ja monipuolisempaa. Ennakointikartan perusrakenteen (kartan sektorit) voi määritellä täysin vapaasti kuvaamaan juuri oman liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita tai megatrendejä. Myös tarkasteltavan aikahorisontin voi vapaasti määritellä esim. vastaamaan oman yhtiön strategian aikahorisonttia.

  Äänestykset, arvioinnit, kommentoinnit ja toimenpiteet on mahdollista täsmentää ja visualisoida kartan tulosnäkymään ja jakaa omille viiteryhmille. Ja kuten aina, kukin käyttäjäorganisaatio voi valikoida Futures Platformin jatkuvasti ajantasaisena pidettävästä ennakointitietopankista omalle kartalleen aina tapauskohtaisesti tarpeellisena pitämänsä muutosilmiöt. Lisäksi käyttäjät voivat tuottaa omia havaintoja muutostrendeistä sekä editoida FP:n tuottamaa aineistoa ja tuoda nämä osaksi yhteistä karttanäkymää.

  Strategisesta ennakoinnista kiinnostuneille tarjotaan lisäksi mahdollisuus osallistua Futures Platformin tulevaan seminaariin Strategic Foresight Summittiin Helsingissä 12.6 ja 13.6. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tämän linkin kautta. RAKLIn jäsenet saavat alennuksen (-50%) syöttämällä ilmoittautumisen yhteydessä Tickets-kohdassa koodin FP-PARTNER.

  Aloita tulevaisuuden ennakointi jo tänään!