• fi
 • en
 • Rakennuttaminen 2021: Millaisia toimistoja tarvitsemme tulevaisuudessa?

  13.08.2021

  Työn lisäksi toimistot ovat kokeneet viimeisen puolentoista vuoden aikana murroksen, kun suuri osa työntekijöistä on siirtynyt etätöihin kotikonttoreihin. Työntekijöiden odotukset toimistoja kohtaan ovatkin tässä ajassa kasvaneet, joten nyt toimistojen parissa työskenteleviä yhdistää yksi kysymys: miten toimistojen toimivuutta ja laatua voidaan parantaa? Tätä pohdittiin Rakennuttaminen 2021 Yhdessä -tapahtumassa.

  Niko Pulli, Technopolis

  Rakennuttaminen 2021 -tapahtumassa puhunut Peggie Rothe kertoi Leesmanin tietotyöläisille tekemän tutkimuksen osoittaneen, että tietotyöläiset kokivat kotoa käsin tehdyn työn keskimäärin todella positiivisena. Kotityön etuina nähtiin muun muassa tuottavuuden kasvu ja parempi mahdollisuus keskittyä työhön. Etätyön kokivat negatiivisesti erityisesti ne, joilla ei ollut kunnon työtilaa kotonaan.

  ”Kyselyn tuloksista oli nähtävillä se, että koti joka on tehty elämistä varten, voi tukea työskentelyä paremmin kuin toimisto, joka on suunniteltu työskentelyä varten. Mitä huonompaa tilaa toimistoissa on tarjolla, sitä vähemmän ihmiset sitä tarvitsevat”, Rothe totesi. 

  Toimistojen rooli tulee muuttumaan

  Technopoliksen Niko Pullin mukaan toimistojen rooli työkulttuurin kehtona tulee korostumaan. ”Kun toimisto on tehty hyvin ja yrityksen tarpeita ajatellen, sinne halutaan tulla. Jatkossa tarvitsemme enemmän esimerkiksi erilaisia neuvotteluhuoneita ja kohtaamispaikkoja. Nythän korona-aikana hiljaisen tiedon vaihtaminen on kadonnut täysin”, Pulli huomautti.  

  Sen lisäksi, että toimistojen toimintoja tulee miettiä uudelleen, niin jatkossa nähdään myös yritysten jakavan tiloja keskenään. Näin arvioi Aarne Mustakallio JLL:stä. ”Sijainti, palvelut ja laatu korostuvat niissä toimistoissa, joita ihmiset haluavat käyttää. Keskustamaiset alueet tulevat olemaan voittajia myös pandemian jälkeen. Alalle luo haasteita myös se, että vuokramarkkinassa joustavuus lisääntyy ja sopimukset lyhenevät. Pitäisi siis tehdä parempaa ja laadukkaampaa, mutta lyhyemmillä sopimuksilla”, kertoo Mustakallio.