• fi
  • en
  • Rakli lausui rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä

    Rakli lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. 

    Rakli pitää kannatettavana lakiluonnoksen tavoitteiksi ilmoitettua yhteen toimivan, ajantasaisen ja valtakunnallisen alueidenkäytön ja rakentamisen päätöksiä koskevan tietojärjestelmän perustamista. Erityisesti kannatettavaa on esityksen keskeinen tavoite tehostaa viranomaisprosesseja ja viranomaisen toimintaa niin, että tietojärjestelmän tiedot ovat peräisin viranomaisilta ja tallennetaan valtion viranomaisten järjestelmin kerran, jolloin niitä voisi hyödyntää eri viranomaisissa.

    Raklin mielestä esityksen tavoitteena tulisi olla se, että tietojärjestelmässä tulee julkaista vain tieto, jota viranomaiset keskeisesti tarvitsevat lakisääteisiin tarpeisiinsa eikä järjestelmän tulevissakaan vaiheissa pidä kerätä ylimääräistä ja yksityiskohtaista tietoa moniin mahdollisiin yhteiskunnan tietotarpeisiin. Myöskään lupaprosessin ulkopuolella olevaa tietoa ei tulisi päivittää RYTJ:iin.

    Lue lausunto kokonaisuudessaan