• fi
 • en
 • RAKLI tyrmistyi vuokrasääntelyehdotuksesta

  23.01.2017

  Aamun Helsingin Sanomissa KELAn tuore pääjohtaja Elli Aaltonen ehdottaa valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrasääntelyä lääkkeeksi asumistukimenojen kasvun hillitsemiseen. Vuokra-asuntojen ammattimaisia omistajia edustava RAKLI tyrmää ehdotuksen, joka näyttää perustuvan virheellisiin tulkintoihin nykyjärjestelmästä, ja haittaisi toteutuessaan merkittävästi pitkäjänteistä ja suunnitelmallista vuokra-asuntojen omistamista. Omakustannusvuokraperiaate takaa jo nykyisellään sen, että asukas maksaa vuokraa todellisten kulujen perusteella. Omistajat eivät tee voittoa. Yli 90 prosenttia omakustannusvuokran piirisissä olevista, valtion tukemista vuokra-asunnoista on kuntien vuokrataloyhtiöiden omistuksessa tai suunnattu erityisryhmille.

  Aaltonen estäisi myös korjauksiin varautumisen nykyisellä tavalla. RAKLI muistuttaa, että mahdollisuutta varautua korjauksiin on juuri vuoden alusta heikennetty asettamalla euroraja, mikä jo vaikeuttaa pitkäjänteistä kiinteistönpitoa. Kun katsoo asuntokantamme nykyistä kuntoa ja korjausvelan määrää, ei korjauksiin varautumista missään nimessä saisi entisestään rajoittaa.

  Viimeaikaiset asuntopoliittiset päätökset ovat jo ajaneet vuokra-asuntojen omistajia ahtaalle, kun sääntelyä ja hallinnollista työtä on lisätty entisestään, mikä osaltaan toimii juuri kohtuuhintaisuuden tavoitetta vastaan ja nostaa vuokria. Asumisen kohtuuhintaisuus ei ratkea vuokra-asuntoyhteisöjen toimintaedellytyksiä rajaamalla, vaan etsimällä keinoja asuntotuotannon merkittävään lisäämiseen.

  Vuokra-asuntojen rakennuttajat peräänkuuluttavat rakentamiskustannusten alentamista, joustavampaa sääntelyä, joka jättäisi rakennuttajalle enemmän harkintavaltaa toimivampien toteutusten suhteen, sekä riittävää ja rakentamiskelpoista tonttitarjontaa. Lisäksi alan itse pitää tarkastella toimintamallejaan kriittisesti ja etsiä tavat parantaa tuottavuutta.

  Lisäsääntelyllä ei rakenneta yhtään uutta asuntoa. Keinot asumisen kohtuuhintaisuuden edistämiseen ja sitä kautta asumistukimenojen kasvun hillitsemiseen pitää etsiä muualta, eikä heikentää valtion tukemien vuokra-asuntojen kiinnostavuutta rakennuttajien silmissä entisestään. Ne eivät ole viime vuosina olleet varsinainen hittituote, eikä kukaan niitä hyvää hyvyyttään tappiolla voi omistaa, joten edellytykset taloudellisesti kestävään ja järkevään toimintaan pitää taata rakennusten koko elinkaaren ajan.

  Lisätietoja:
  johtaja Aija Tasa, puh. 050 327 2077