• fi
 • en
 • RAKLIlla vahva brändi ja asiantuntemus

  19.02.2016

  RAKLI teetti tammikuussa kolmannen kerran mainetutkimuksen. Tulokset ovat ilahduttavia: kokonaismaine on parantanut koko kuusivuotisen seurantajakson ajan. RAKLIa pidetään kiinteistö- ja rakentamisalan johtavana järjestönä ja hyvänä yhteistyökumppanina. Sidosryhmät kehuivat RAKLIn yhteistyökykyä ja luotettavuutta sekä henkilöstön asiantuntemusta ja motivaatiota.

  Lähtötasomittauksena tällä kertaa oli mukana myös vuoden alusta voimaan tulleen RAKLIn uuden strategian arviointi. Tutkimus osoitti, että painopisteiden valitsemisessa on onnistuttu hyvin: sidosryhmät pitävät kaikkia viittä aihepiiriä varsin tärkeinä. Työ on vasta alussa ja odotamme jännityksellä seuraavan tutkimuskierroksen tuloksia ja sitä, kuinka hyvin sidosryhmiemme mielestä onnistumme strategian toimeenpanossa.

  RAKLIn brändi on vahvistunut entisestään ja sidosryhmien mielikuvissa korostuvat asiantuntevuus, vastuullisuus ja yhteistyöhakuisuus. Nämä kaikki kolme ovatkin keskeisiä RAKLIn kivijalan askelmia, jotka tukevat kaikkea liiton toimintaa.

  Mainehaasteet liittyvät RAKLIn toiminnan laajaan kenttään, joka on toisaalta myös liiton vahvuus. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että osa sidosryhmien edustajista kaipaisi järjestöltä terävämpää fokusta ja viestintää. Tulosten valossa pohdimmekin nyt sitä, miten pystymme jatkossa palvelemaan yhteistyökumppaneitamme ja jäseniämme yhä paremmin. Ensimmäiset askeleet tällä polulla onkin jo otettu, kun uusi strategia suuntaa toimintaamme ja hiljattain perustetut teemaverkostot kokoavat jäseniä aihepiireittäin.

  Mainetutkimukseen vastasi lähes 200 henkilöä RAKLIn keskeisitä sidosryhmistä ja vastausprosentti oli 27. Vastanneiden kesken on arvottu palkinnot, joiden voittajiin olemme henkilökohtaisesti yhteydessä. Kiitämme kaikkia vastaajia lämpimästi saamastamme palautteesta!