• fi
 • en
 • Selvitys liittyen EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kriteeriin 7.7 on julkaistu

  Raklin tilaama konsulttiselvitys EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyen on julkaistu. Selvityksessä on määritelty raja-arvot, jotka alittamalla kiinteistön voidaan tulkita kuuluvan teknisessä arviointikriteerissä 7.7 kuvattuun 15 prosenttiin kansalliseen parhaimmistoon energiatehokkuuden suhteen. Vastaavasti raja-arvo on laskettu myös 30 prosentin osuudelle. Raja-arvot perustuvat voimassa olevaan tapaan energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun laskemisesta. Raja-arvojen määrityksessä on lisäksi huomioitu Tilastokeskuksen koko rakennuskantaa koskeva tilastointi ja rakennusluokat. Selvitys sisältää kannanoton raja-arvojen päivitysmetodista.

  Selvityksessä on läpinäkyvästi avattu käytetyt menetelmät sekä aineisto. Raklin näkemyksen mukaan selvitys soveltuu käytettäväksi, kun määritellään, täyttääkö esimerkiksi rahoituspäätöksen kohteena oleva kiinteistö teknisen kriteerin 7.7 ehdot.

  Konsulttityön on laatinut Granlund.

  EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on luokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestäville sijoituskohteille. Taksonomia-asetuksen tavoitteena on sitoa rahan saatavuus ja hinta siihen, kuinka kestävästä sijoituskohteesta on kyse.

  Rakennuskannan 15 prosentin parhaimmiston
  primäärienergian kulutuksen määrittely