• fi
 • en
 • Tampereen keskusta-alueella käynnissä useita rakennushankkeita

  Tampereen seudun asuntorakentaminen on pysynyt korkealla tasolla, ja asuntovuokrien tasainen nousu on toistaiseksi jatkunut. Hyvälaatuisten toimisto- ja liikekiinteistöjen tuottovaatimukset jatkoivat laskuaan vuonna 2019. Etenkin toimistomarkkinoilla keskustan suhteellinen asema vahvistui. Taloustilanteen heikkeneminen alkoi vaikuttaa kiinteistömarkkinoiden näkymiin jo alkuvuodesta. Tämänhetkisen koronakriisin vaikutukset talouteen ja sitä kautta kiinteistösijoitus- ja tilamarkkinoille tullevat olemaan merkittäviä, mutta tässä vaiheessa vielä vaikeasti arvioitavissa. 

  Tampereen seudun talouskasvu on ollut vahvaa, ja väkiluvun kasvu on jatkunut kaikissa seutukunnan suurimmissa kunnissa. Vuoden 2020 alussa talouden kasvunäkymät ovat kuitenkin voimakkaasti heikentyneet sekä vientikysynnän heikkenemisen että ennen kaikkea koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia, mikä heijastuu myös kiinteistömarkkinoille.

  Toimistotilakanta kasvussa, asuntorakentamisen volyymit yhä korkealla

  Toimistorakentamisen volyymit ovat kasvaneet Tampereen seudulla parin edellisen vuoden aikana, ja tällä hetkellä käynnissä on noin 30 000 uuden toimistoneliön rakentaminen. Moderni toimistotilakanta kasvaa etenkin ydinkeskustan tuntumassa Technopoliksen ja Spondan hankkeiden myötä.  Myös Kansi ja Areena -hanke sekä raitiotien rakentaminen muokkaavat keskustan katukuvaa. Liiketilarakentamisen volyymit ovat puolestaan laskeneet selvästi. Asuntorakentamisen volyymit ovat pysyneet Tampereella korkealla tasolla, vaikka viime vuonna volyymit laskivatkin huippuvuoden 2018 tasolta. Vuonna 2019 Tampereella aloitettiin hieman yli 3 300 asunnon rakentaminen, mikä oli 2000-luvun toiseksi korkein volyymi.

  Laadukkaiden kohteiden tuottovaatimukset laskivat viime vuonna

  Paikallisten asiantuntijoiden näkemysten mukaan laadukkaiden toimisto- ja liikekiinteistöjen tuottovaatimukset laskivat vuoden 2019 aikana Tampereen keskustassa. Vuonna 2019 Tampereen seudun kiinteistökauppavolyymi laski kuitenkin huomattavasti parin edellisen vuoden korkeista lukemista 250 miljoonaan euroon. Vuoden suurimmat kaupat olivat Mediapolis-kiinteistön ja kauppakeskus Duon kaupat, joissa molemmissa ostajana oli ulkomainen sijoittaja.

  Toimistovuokrien kehitys positiivisinta keskustassa, liiketiloissa keskustan ulkopuolella

  Tampereen keskustan toimistojen vuokratasot ovat KTI:n vuokratietokannan mukaan jatkaneet pientä nousuaan. Toimistovuokrien kehitysodotukset olivat tammikuussa toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa vahvistuneet edellisen talven kyselystä ydinkeskustassa ja sen lähiympäristössä. Keskustan suhteellinen asema on vahvistunut verrattuna Tampereen muihin toimistoalueisiin, joissa vuokrien odotettiin pysyvän ennallaan tai hieman laskevan. Etenkin modernien toimistotilojen kysyntä on ollut Tampereella vilkasta, ja toimistojen käyttöasteet nousivat vuonna 2019.

  Liiketiloissa vuokraodotukset olivat barometrissa positiivisimpia keskustan ulkopuolella. Paikalliset asiantuntijat arvioivat liiketilavuokrien nousevan vahvimmin Kalevassa, Lielahdessa ja Partolassa. Esimerkiksi raitiotien rakennustyöt ovat vaikuttaneet siihen, että keskustan liiketilojen vuokratasot ovat hieman laskeneet. Koronakriisin vaikutukset näkyvät välittömimmin liiketiloissa, joissa useimpien vuokralaisten liiketoimintaedellytykset ovat merkittävästi heikentyneet tai jopa lähes kokonaan loppuneet.

  Asuntovuokrat ovat toistaiseksi jatkaneet nousuaan tarjonnan voimakkaasta kasvusta huolimatta. Syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti +2,4 prosentin vuosimuutosta Tampereella.

  Tampereen seudun kiinteistömarkkinat -katsaus

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Aija Tasa, johtaja, RAKLI ry, puh. 050 327 2077

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Tampereen seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.