• fi
 • en
 • Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui vuonna 2022

  Asuntorakentamisen volyymit ovat laskussa koko maassa, mutta Tampereen seudulla uusia asuntohankkeita käynnistyi edelleen runsaasti vuonna 2022. Toimistojen ja liiketilojen rakentaminen oli puolestaan melko vähäistä. Vahvan kysynnän myötä asuntovuokrien nousu oli viime vuonna Tampereella voimakkaampaa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Taloustilanteen epävarmuus ja korkojen nousu heijastuvat kiinteistösijoitusmarkkinoille, ja tuottovaatimukset ovat Tampereen seudullakin kääntyneet nousuun.

  Muuttoliike Tampereen seudulla kiihtyi vuonna 2022 entisestään, ja väkiluvun kasvaessa myös asuntorakentaminen on pysynyt aktiivisena. Vaikka vuonna 2022 asuntorakentamisen aloitukset laskivat selvästi edellisen vuoden ennätyslukemista, oli vuoden 2022 noin 3400 asunnon aloitusmäärä 2000-luvun kolmanneksi korkein. Myös Nokialla ja Kangasalla uusia asuntohankkeita aloitettiin runsaasti. Merkittävä osa asuntojen uudisrakentamisesta on vuokra-asuntoja: KTI:n Rakennushankeseurannan mukaan Tampereen seudulla oli vuoden 2022 lopussa rakenteilla noin 2500 asuntoa kokonaan vuokrakäyttöön tulevissa rakennuksissa.

  Toimisto- ja liiketilarakentamisen volyymit ovat puolestaan laskeneet. Vuonna 2022 valmistui vain muutama pienehkö toimisto- ja liiketilahanke eikä käynnissä ollut vuoden lopulla kuin pari merkittävämpää uudishanketta. Tuotannollisten kiinteistöjen rakentamisvolyymit ovat toimistoja ja liiketiloja korkeampia.

  Tampereen asuntovuokrat nousivat muita kaupunkeja voimakkaammin vuonna 2022

  Kun asuntojen kysyntä on ollut korkealla tasolla, ovat asuntojen neliövuokratkin Tampereella jatkaneet nousuaan. KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava Tampereen vuokraindeksi nousi 3,0 prosenttia vuonna 2022, ja Tampereen vuosimuutos oli yli 100 000 asukkaan kaupungeista kaikkein korkein. Vuokrien kasvu oli voimakkainta yksiöissä.

  Tampereen seudun kiinteistökauppavolyymi 370 miljoonaa euroa vuonna 2022

  Kiinteistökauppa hidastui koko Suomessa vuoden 2022 loppua kohden taloustilanteen epävarmuuden kasvaessa. Tampereen seudun kiinteistökauppavolyymi laski edellisvuodesta 45 prosentilla 370 miljoonaan euroon vuonna 2022. Miljoonakauppoja tehtiin kuitenkin lähes kaikilla kiinteistösektoreilla, ja ostajina Tampereen kaupoissa oli niin ulkomaisia sijoittajia kuin myös kotimaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä ja -rahastoja.

  Vuoden 2022 suurin kauppa Tampereen seudulla solmittiin helmikuussa, kun Tampereen Palvelukiinteistöt Oy myi kahdeksan yhteiskuntakiinteistöä Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöille 96 miljoonan euron kauppahinnalla.

  Korkojen nousu, rahoituksen saatavuuden tiukkeneminen ja yleinen talouden epävarmuus vähentävät kaupankäynnin edellytyksiä lähitulevaisuudessa. Tammi-helmikuussa 2023 toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa Tampereen paikalliset asiantuntijat ennakoivat etenkin toimistokiinteistöjen kauppavolyymin laskevan vuonna 2023.

  Taloustilanteen seurauksena myös kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat Tampereella nousussa historiallisen matalalta tasoltaan. Alueellisessa toimitilabarometrissa paikalliset asiantuntijat arvioivat Tampereen keskustassa toimistokiinteistön tuottovaatimukseksi keskimäärin 6,1 prosenttia ja keskustan liikekiinteistön tuottovaatimus oli samalla tasolla. Tuottovaatimusten ennakoidaan nousevan kaikilla merkittävillä toimitilaosamarkkinoilla vuonna 2023.

  Keskusta-alueen toimistovuokraodotukset tasaisia

  Toimistovuokrien kehitysodotukset olivat Alueellisessa toimitilabarometrissa tasaisia ydinkeskustassa ja keskustan lähiympäristössä. Muilla keskeisillä toimistoalueilla moni vastaaja ennusti toimistovuokrien laskevan ja vuokraennusteiden saldoluvut pysyivät edellisvuosien tavoin selkeästi negatiivisina. Tampereen keskustan prime-toimistovuokrat ovat tällä hetkellä 22-23 €/m2/kk tuntumassa.

  Liiketilavuokrien kehitysodotukset ovat barometrin vastaajien mukaan positiivisimpia Lielahden alueella ja tuotannollisten tilojen vuokrien ennakoidaan kasvavan lähinnä Pirkkalassa kehätien varrella ja lentokentän alueella.

  Lisätietoa:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Aija Tasa, johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, puh. 050 327 2077

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n Raklin toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Tampereen seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus:
  Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla