• fi
 • en
 • VETOOMUS: Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuotava kiinteistönomistajalle mahdollisuus valmistella asemakaava poliittiseen päätöksentekoon

  Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen alkumetreillä yhteiskunnassa oli laajalti jaettu näkemys uudistamisen tarpeista. Tarvitsemme sujuvampaa kaavoitusta sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Valitettavasti tavoite toisensa perään on sittemmin haihtunut pois. Näyttää siltä, että laki ei tule tarjoamaan välineitä niihin maankäytön asioihin, joihin yhteiskunnassamme pitäisi tarttua. Konkreettinen keino tilanteen korjaamiseksi olisi tuoda lakiin kiinteistönomistajalle mahdollisuus valmistella asemakaava poliittisen päätöksentekoon.  

  Uudistus lähti liikkeelle raikkailla esityksillä kevennetystä ja selkeytetystä kaavajärjestelmästä sekä täydennysrakentamisen ja asuntotuotannon edistämisestä.

  Nyt selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen ovat vaihtumassa aiempaa moniportaisempaan kaavajärjestelmään, mikä on täysin poikkeuksellinen suunta eurooppalaisessa kontekstissa. Asemakaavan tehtäväksi jää yksityiskohtiin keskittyminen. Kaavojen toteuttaminen ilman jälkikäteismuutoksia tai poikkeamislupaa on vaikeaa. Epävarmuus hankkeiden käyntiin saamisesta lisääntyy.

  Tämän kevään aikana uudistuksesta ovat kokonaan kadonneet tavoitteet edistää julkisen ja yksityisen sektorin kaavoituskumppanuutta. Tarvitsemme kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvia kaavoituksen välineitä, kuten täydennysrakentamiseen kiinteistönomistajalle osoitettua mahdollisuutta valmistella asemakaava kunnan päätettäväksi.  

  Lakiin kirjattuna se toisi kaavoitukseen hyvän hallinnon mukaista läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta. Välineellä pystyttäisiin edistämään kunnan maankäyttötavoitteiden mukaisia hankkeita ja lisäämään kaavojen toteutuskelpoisuutta.  

  Kunnalla säilyisi edelleen kaavamonopoli ja kunnan päätettävissä olisi, laitetaanko kaava vireille vai ei. Kansalaisvuorovaikutus varmistettaisiin kuten muissakin asemakaavoissa ja maankäyttösopimuksia laadittaisiin niitä koskevien säännösten mukaisesti. Malli olisi käytettävissä joka kunnassa, mutta se palvelisi parhaiten siellä, missä tarvitaan lisävoimia asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseen ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. 

  Karu osoitus nykytilanteesta ja kaavoitusprosessien toimimattomuudesta on yli miljoona neliömetriä tyhjää toimistotilaa pelkästään pääkaupunkiseudulla. Kuten tilastot kertovat, ongelma on krooninen ja jarruttanut seudun kehitystä lähes 10 vuoden ajan. Jokainen tyhjä neliö on ilmaston, talouden ja elinympäristön viihtyisyyden näkökulmasta valtava rasite.  

  Kaavoituksella tilannetta ei ole toistaiseksi pystytty riittävästi korjaamaan. Odotettavissa on, että koronan voimistamana tyhjien tilojen rasite kasvaa entisestään. Kiinteistönomistajan kaavanvalmistelulla tyhjät neliöt saataisiin muutettua ketterämmin asunnoiksi tai muuhun kysyntää vastaavaan käyttöön. 

  Mikään ei muutu, jos mitään ei muuteta. Jaamme yhteisen huolen siitä, ettei kaavoitus lakiuudistuksen jälkeen vastaa nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.  

  Vetoomuksen allekirjoittajat: 

  Antti Aarnio, toimitusjohtaja, SATO Oyj
  Tomi Aimonen, kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja & Niina Nurminen, rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
  Hannu Havanka, kiinteistöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
  Kai Heinonen, kiinteistöjohtaja, Helsingin seurakuntayhtymä
  Vesa Immonen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
  Virpi Kaikkonen, kiinteistö- ja kehitysjohtaja, Lidl Suomi Ky
  Esa Kankainen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö
  Jyrki Karjalainen, kiinteistöjohtaja, HOK-Elanto
  Markku Mäkiaho, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj
  Niko Pulli, toimitusjohtaja, Technopolis Holding Oyj
  Juhani Rontu, johtaja, Kesko Oyj
  Mauri Sahi, johtaja, Senaatti-kiinteistöt
  Sanna Sianoja, toimitusjohtaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  Pasi Suutari, kiinteistöjohtaja, SOK 
  Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas
  Mikko Tavastila, Head of Corporate Real Estate, Fortum Oyj 
  Juha Tiuraniemi, toimitusjohtaja, HUS Kiinteistöt Oy
  Jarkko Ämtö, toimitusjohtaja, Posti Kiinteistöt Oy
  Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry

  Lisätietoa:
  Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, 0408442573, jyrki.laurikainen@rakli.fi
  Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, 0503736144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi