• fi
 • en
 • RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokrien odotetaan nousevan vahvimmin Turussa ja Tampereella

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri, syksy 2021 

  Vuokra-asuntojen kysyntä on vahvistumassa viime talven pienen notkahduksen jälkeen. Vuokra-asuntosijoittamisen suosio pysyy vahvana, ja etenkin kansainvälisten sijoittajien kiinnostus suomalaisia vuokra-asuntosijoituksia kohtaan on jälleen vahvassa kasvussa. Tarjonnan kasvu hillitsee vuokrien nousupaineita pääkaupunkiseudulla, ja pienten asuntojen vuokrien odotetaan nousevan eniten Turussa ja Tampereella.   

  ”Barometriin vastanneet asiantuntijat jakavat huolen rakennuskustannusten jatkuvasta noususta. Niin tonttien, rakennusmateriaalien kuin työvoiman hinnan arvioidaan kasvavan tulevan vuoden aikana. On selvää, että jatkuvalla kustannusten lisäyksellä on vaikutus myös asumisen hintaan. Erilaiset kaavamääräykset ovat tästä hyvä esimerkki. Myös asumisen verokuorma on kestämättömän korkealla. Uusia toimia mietittäessä ja vanhoja arvioitaessa tuleekin tarkastella niiden vaikutus asumisen hintaan”, toteaa asumisen johtaja Aija Tasa RAKLIsta. 

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kartoittaa alan asiantuntijoiden odotuksia vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä. Barometrikysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa ja siihen vastasi 71 vuokra-asuntomarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 250 000 vuokra-asuntoa. Kyselyn toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.  

  Vahva sijoittajakiinnostus kasvattaa vapaarahoitteista vuokra-asuntotarjontaa 

  Valtaosa, peräti 86 prosenttia barometrin vastaajista, odottaa vuokra-asuntojen tarjonnan jatkavan kasvuaan lähitulevaisuudessa. Tarjonta kasvaa etenkin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vilkkaan rakentamisen siivittämänä. Vuokra-asuntosijoitusten kasvua odotetaan kaikissa sijoittajaryhmissä.  

  Selkein muutos viime kevääseen näkyy kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksessa, jonka ennakoidaan vahvistuvan koronarajoitusten helpottaessa: peräti 84 prosenttia barometrivastaajista odottaa nyt kansainvälisten sijoittajien kasvattavan suomalaisia vuokra-asuntosijoituksiaan. Myös asuntosijoitusrahastojen ja -yhtiöiden sekä instituutiosijoittajien vahva kiinnostus vuokra-asuntosijoittamiseen jatkuu.    

  Koronalla ei enää vaikutusta eri kokoisten asuntojen kysyntään 

  Koronapandemian vaikutuksista vuokra-asuntojen kysyntään ei vastaajien näkemyksissä ole enää suuria eroja eri huoneistotyyppien välillä. Viime kevään kyselyssä pandemian nähtiin vaikuttavan laskevasti yksiöiden kysyntään, mutta nyt myös pienten asuntojen kysynnän odotetaan vahvistuvan.  

  Myös kysynnän alueellisessa painottumisessa on nähtävissä selkeä muutos viime kevääseen verrattuna: kun keväällä 39 prosenttia vastaajista arvioi koronan heikentävän kalliimpien alueiden vuokra-asuntokysyntää, oli tätä mieltä nyt vain 17 prosenttia asiantuntijoista. Vastaavasti näkemykset hinnaltaan edullisempien alueiden kysynnän vahvistumisesta olivat nyt huomattavasti maltillisempia kuin keväällä.   

  Odotukset vuokrien kehityksestä kääntyivät nousuun kevään notkahduksen jälkeen 

  Koronapandemian aiheuttama kysynnän notkahdus ja tarjonnan vahva kasvu taittoivat vuokrakehitysodotuksia vuodesta 2020 alkaen. Nyt odotuksissa tapahtui käänne ylöspäin, ja esimerkiksi pienten helsinkiläisasuntojen vuokrien nousuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Vantaalla ja Espoossa vuokrien nousuodotukset ovat vain hivenen maltillisempia.  

  Vuokrien nousua odottavien määrä nousi pääkaupunkiseudun kaupungeissa viime keväästä, mutta jäi vielä selkeästi koronapandemiaa edeltävää tasoa matalammaksi. Pääkaupunkiseutua vahvemmin pienten asuntojen vuokrien nousuun uskotaan Tampereella ja Turussa. Jyväskylässä ja Lahdessa pienten asuntojen vuokraodotukset ovat pysyneet edelleen negatiivisena.  

  Suurille asunnoille eniten kysyntää pääkaupunkiseudulla 

  Myös suurempien asuntojen vuokraodotuksissa on viime kevääseen verrattuna tapahtunut käänne ylöspäin kaikissa suurissa kaupungeissa: Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Jyväskylässä ja Lahdessa myös suurten asuntojen vuokrien odotetaan ennemmin laskevan kuin nousevan. Kuopiossa ja Oulussa suurin osa vastaajista odottaa sekä pienten että suurten asuntojen vuokrien pysyvän ennallaan. 

  Rakennuskustannukset tällä hetkellä rakentamisen pahin pullonkaula 

  Vilkas rakentaminen nostaa rakennuskustannuksia, jotka koettiin barometrissa asuntorakentamisen pahimmaksi pullonkaulaksi. Niin tonttien, rakennusmateriaalien kuin työvoimankin hinnan ennakoidaan nousevan tulevan vuoden aikana.  

  Lisäksi tonttien saatavuus nähdään edelleen kasvavana haasteena: peräti 96 prosenttia vastaajista arvioi rakennuskustannusten, ja 78 prosenttia tonttien saatavuuden vaikeuttavan uusien vuokra-asuntojen rakentamista. Kaavamääräykset koetaan myös edelleen vahvasti asuntorakentamista vaikeuttavina tekijöinä. Sen sijaan rahoituksen saatavuuden arvioidaan parantuneen kevään 2020 tilanteeseen verrattuna.   ,

  RAKLIn Vuokra-asuntobarometri, syksy 2021 

  Lisätietoja:  
  Aija Tasa, 050 327 2077, johtaja, RAKLI, asuminen  
  Hanna Kaleva, 040 555 5269, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy