• fi
 • en
 • Aija Tasa: Asuntomarkkinaennusteesta hyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi

  PTT julkaisi tänään alueellisen asuntomarkkinaennusteensa. Katsaus sisältää paljon tietoa, jota on hyvä hyödyntää, kun tehdään asuntomarkkinoihin vaikuttavia päätöksiä. Keskeisimmät johtopäätökset olivat tuttuja: kysyntä ja tarjonta pitää saada kohtaamaan rakentamalla asukkaiden tarpeita vastaavia koteja, keinoja asumisen hinnan hillitsemiseen tarvitaan ja kaupungistamista on tuettava. Asuminen painottuu jatkossa 14 kaupunkiseudulle, ja alueellinen eriytyminen voimistuu.

  Ennusteen julkistustilaisuudessa kommenttipuheenvuorot pitäneet Anne Savolainen Espoon kaupungilta ja Saku Sipola SATOsta toivat esiin RAKLIn jäsenistön näkökulmia. He molemmat korostivat, että asuntorakentaminen on kasvavilla kaupunkiseuduilla nyt todella vilkasta ja sääntelyn purkamista tarvitaan.

  Espoossa vuosituotanto on parissa vuodessa lisääntynyt tuhannella asunnolla, Helsinki uutisoi juuri oman asuntotuotantonsa olevan ennätyslukemissa ja Vantaalla on kaavoitettu useita uusia alueita Kehäradan varteen. Vauhtia siis riittää ja rakentamiskelpoista maata on nyt aikaisempaa paremmin saatavilla. Aktiivinen maapolitiikka onkin keskeinen tekijä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa, mistä Oulun asuntomarkkinat ovat hyvä esimerkki.

  PTT nosti ennusteessaan erityisteemaksi pienet asunnot, joiden kysyntä on suurinta ja hintakehitys noussut eniten. Näiden määrä kasvaa entisestään, kun asuntokunnat pienevät ja rakentaminen keskittyy radanvarsille, jotka ovat luontevia sijainteja kerrostaloille.

  ARA-tuotannon osalta tilanne ei näytä valoisalta, koska kiinnostus sitä kohtaan on sääntelyn kiristyessä entisestään heikentynyt. Nykyisessä, nopeasti muuttuvassa markkinassa tuetun tuotannon aikajänne on liian pitkä, ja koko asumisen tukijärjestelmää pitäisikin kaiken kaikkiaan tarkastella kriittisesti.
  Asuntotarjonnan tilanne näyttää tänä vuonna kohtuullisen hyvältä. Hintataso on kuitenkin suuri haaste, johon pitää löytää vastauksia, koska liian iso osa palkasta menee jo nyt asumisen kustannuksiin. Kaupunkien nopeaan kasvuun on myös helpompi vastata, jos sääntely on joustavaa.

  Julkistustilaisuudessa nousi esiin ajatus siitä, että kaavoituksessa huomioitaisiin entistä paremmin vaadittujen ratkaisujen kustannusvaikutus. RAKLI on julkaissut aiheesta vuonna 2015 selvityksen, joka osoitti, että pienilläkin yksittäisillä vaatimuksilla voi yhdessä olla suuri vaikutus rakentamisen kokonaiskustannuksiin ja sitä kautta asumisen hintaan.

  Toimivat asuntomarkkinat ovat edellytys Suomen ja talouden kasvulle. Työvoiman liikkuvuuteen pitää kannustaa ja pääkaupunkiseudulla asumisen hinta ei saisi olla este muutolle. Vuokra-asuminen on yksi hyvä tapa helpottaa muuttoa työn perässä ja siksi erilaisia vaihtoehtoja tarvitaan.

  Aija Tasa
  johtaja, asuminen

  Alueellinen asuntomarkkinaennuste 2017: Epävarmuus vähenee – kysyntä kasvaa