• fi
 • en
 • Aija Tasa: Asuinympäristö vuokra-asumisen merkittävin kilpailutekijä

  Syksyisin lisääntyvä vuokra-asuntokysyntä näkyy myös tällä kertaa markkinatilannetta koskevissa barometrivastauksissa. Tunnuslukujen nousujohteisuuden lisäksi asiantuntijat uskovat myös vuokra-asuntojen tarjonnan jatkavan kasvuaan. Vaikka julkisessa keskustelussa on väläytelty investointi-innon hiipumista, tätä ei ole nähtävissä RAKLIn Vuokra-asuntobarometrin vastaajien mukaan missään omistajaryhmässä seuraavan vuoden aikana.

  Vuokra-asuntobarometriin vastanneet asiantuntijat pitävät tärkeimpinä vuokra-asumisen houkuttelevuuteen vaikuttavina tekijöinä sijaintia, vuokratasoa, julkisia liikenneyhteyksiä, asuinalueen palveluita ja asuinympäristön viihtyisyyttä. Kun puitteet ovat kunnossa, pidetään seuraavaksi tärkeimpinä kilpailutekijöinä asunnon laatua ja kuntoa.

  Asukkaille tarjottavia oheispalveluita vuokra-asumisen asiantuntijat eivät yllättävää kyllä pidä kovinkaan tärkeinä. Onko tässä enemmän kysymys siitä, ettei näiden tarjontaa ole kovinkaan paljon vielä Suomessa nähty, vai eikö kysyntää arkea helpottaville palveluille oikeasti ole?

  Rakentamista estävistä seikoista eniten hiertävät tonttien saatavuus ja rakentamismääräykset. Hallitusohjelman julkistuksen jälkeen asiantuntijat olivat hetkellisesti toiveikkaampia, mutta normien purku ei ole edennyt toivotulla tarmolla.

  Investointihalua kuitenkin on, eikä asiantuntijoiden tulevaisuuden arvioissa näy merkkejä vuokra-asuntotarjonnan kasvun hidastumisesta. Edellytykset pitää saada kuntoon, jotta kasvukeskukset voivat kehittyä. Valtion lisäksi tahtoa vuokra-asuntotuotannon mahdollistamiseen tarvitaan myös kaupunkien taholta. Tärkeää tonttien saatavuuden ohella on käyttötarkoitusmuutoksien edistäminen sekä prosessien joustavuuden ja ennakoitavuuden parantaminen.

  Paljon rakentamista edistävää hyvää on nyt vireillä. RAKLI on ehdottanut tapoja keventää kaavajärjestelmää ja parantaa sen toimivuutta kaupunkien kehittämisessä. Tästä varmasti keskustellaan tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen yhteydessä. Myös konkreettisia, investointeja lisääviä toimia, kuten pysäköintinormien kevennyksiä on tehty eri puolilla maata kasvavissa kaupungeissa, joissa asuntotuotantoa eniten tarvitaan. Pienin askelin edetään, mutta vielä suurempia harppauksia kaivattaisiin, jotta saadaan aikaan hyviä asumisen ja arjen ratkaisuja.

  Vuokra-asuntobarometrin tulokset

  Teksti julkaistu Locus-lehdessä 3/2017.