• fi
 • en
 • Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä

  Työn sisältö, työtavat ja työympäristöt muuttuvat. Työympäristöllä voidaan tukea organisaation suorituskykyä ja työympäristöjohtaminen on osa organisaation strategista johtamista. Työympäristömuutosten ja työkäytäntöjen johtamisesta on tullut jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää taitoa hallita muutosta ja viestiä siitä. Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä -klinikalla pohdittiin työkaluja tähän.

  Klinikalla käsiteltiin mm. seuraavia teemoja:

  • Työympäristön ja työkäytäntöjen jatkuva parantaminen
  • Työympäristön muutosprojektin läpivienti
  • Eri tukitoimintojen roolit ja yhteistyö työympäristöjohtamisessa
  • Työympäristönmuutosten skaalaaminen koko tilakantaan
  • Parhaat käytännöt ja toteutukset

  Työskentelyyn osallistui työympäristömuutosta suunnittelevien, sitä parhaillaan toteuttavien kuin jo jatkuvan parantamisen vaiheessa oleville organisaatioiden edustajia.

  Klinikan tavoitteet

  • Oppia parhaita käytäntöjä
  • Kehittää ja jalostaa yhdessä toimintatapoja
  • Jakaa osaamista ja tietoa osallistujien kesken

  Klinikan toteutus

  • Aloitusseminaari 12.12.2016
  • Työpaja 1: Organisaatioiden tavoitteet ja muutosjohtamisen periaatteet 12.12.2016
  • Työpaja 2: Työympäristömuutoksen käynnistäminen 17.1.2017
  • Työpaja 3: Työympäristömuutoksen toteuttaminen 13.2.2017
  • Työpaja 4: Työympäristöjohtaminen ja työympäristön kehittäminen jatkossa 20.3.2017
  • Tulosseminaari 20.4.2017
  • Tulosraportti: digijulkaisuna / pdf-tiedostona

  Esitysaineistot

  Aloitusseminaari

  Työympäristön vaikutus organisaation suoritus-kykyyn ja työntekijöiden hyvinvointiin
  Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos

  OP:n muutosmatka uusiin työtiloihin ja uudenlai- seen työkulttuuriin (jaetaan vain osallistujille)
  Silja Nikkanen, johtaja, OP-ryhmä

  Strateginen kehitystyö ja muutosjohtaminen oppi-misympäristöissä, Case Suomen Yliopistokiinteistöt
  Olli Niemi, dosentti, tutkimus ja kehitys, Suomen Yliopistokiinteistöt

  Työympäristöjohtaminen jatkuvana prosessina
  Jari Salo, toimitilajohtaja, Elisa Oyj

  Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä -klinikan toteutus
  Mikko Östring, johtaja, toimitilat, RAKLI

  Tulosseminaari

  Klinikan toteutus ja alustavat tulokset
  Mikko Östring, RAKLI

  Työympäristökehittäminen Kevassa – Aktiivisen omistajan rooli nyt ja tulevaisuudessa
  Kristiina Borg, työympäristökehittämisen projektipäällikkö, Keva

  Case Tekes, Finnvera, Team Finland – muutosjohtamista usean käyttäjän työympäristössä 
  Laura Ylä-Sulkava, henkilöstöjohtaja, Tekes

  Kampus kehittyvänä alustana – kampuskokemuksen jatkuva kehittäminen
  Satu Kankaala, Head of Workplaces and Sustainability, Aalto-yliopisto

  Lisätietoja