• fi
 • en
 • Eihän unohdeta byrokratian purkamista?

  Määrätietoinen sääntelyn purkaminen jäi edellisen hallituksen juhlapuheiksi.

  Tulevan hallituksen tulisi kaikissa politiikkatoimissaan varmistaa, että jokaisen uuden sääntelypykälän tieltä raivataan toinen sääntelypykälä pois.

  Sääntelyn purkamiselle on erityistä tarvetta etenkin nyt, kun EU:ssa kaavaillaan kiinteistöjen pakkoremontteja ja kansallisessa rakentamislainsäädännössä kiinteistöt pakotetaan esimerkiksi laskemaan hiilikädenjälkeään pilkuntarkasti.

  Sääntelyn purkaminen on välttämätöntä, jotta kiinteistö- ja rakentamisalalla uskalletaan investoida.

  Jo nykyisellään kiinteistö- ja rakentamisalaan kohdistuu paljon ohjausta. Alaa ohjataan muun muassa kaavoituksella, terveyden- ja turvallisuuden lainsäädännöllä, verotuksella sekä rakentamisen teknisillä määräyksillä.

  EU:n vihreä siirtymä puolestaan tuo mukanaan runsaasti ylikansallista sääntelyä kansallisen sääntelyn lisäksi. Tulevan komission katse kohdistuu rakennettuun ympäristöön vahvasti, sillä ala vastaa energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä merkittävissä määrin.

  Sääntelyn purkamiseen tähtäävää yksi yhdestä-kokeilua on toteutettu vuodesta 2017, mutta lupaavan alun jälkeen tuloksissa olisi lihomisen varaa.

  Tänä vuonna on onnistuttu ainoastaan päivittämään valtionhallinnon excel-laskuri, jolla mitataan sääntelyn yritysvaikutuksia.

  Sääntelytaakan vuosittaisen purkamisen euromääräinen keventyminen on jäänyt muutamiin satoihin tuhansiin euroihin. Samaan aikaan investointeja jää syntymättä miljardien eurojen edestä.

  Kaikkien tutkimusten mukaan juuri sääntelytaakka on yksi suurimmista investointien esteistä ja kasvun hillitsijöistä.

  Erityistä huolta herättää esimerkiksi ympäristöministeriön hallinnonalan sääntely, joka kasvaa tasaisesti. Siksi sääntelytaakan purkamiseen pitäisi keskittyä ennen kaikkea ympäristöministeriössä. Yksi yhdestä-periaatteen johdonmukainen soveltaminen sujuvoittaisi investointeja ja synnyttäisi toimintavarmuutta.

  Ylenmääräisen sääntelyn purkaminen hillitsisi myös yritysten kustannusten kasvua. Inflaation laukatessa ja hintojen noustessa jokainen säästetty euro on uusi euro investointeja varten.

  Kiinteistö- ja rakentamisala kannattaa mahdollistavaa sääntelyä, ei kaiken sääntelyn purkamista. Järkevä ohjaus ja sopiva määrä sääntelyä on kaikkien etu.

  Alan kaava on yksinkertainen ja linjassa aiempien hallitusten periaatteiden kanssa: korvataan yrityksille sääntelytaakan lisäys vastaavansuuruisella kustannussäästöllä purkamalla jokin toinen sääntelyohjauksen väline.

  Lue lisää blogejamme