• fi
 • en
 • Viisi vinkkiä kiinteistösi resilienssin parantamiseen

  Resilienssi ilmastonmuutoksessa tarkoittaa kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja toipua ääriolosuhteista. Se kattaa monia eri näkökulmia, kuten yhteiskunnan, talouden, ekosysteemien ja yksilöiden kyvyn sopeutua ilmastonmuutoksen haasteisiin.

  Kiinteistönomistajien tulee olla hereillä ilmaston ääriolosuhteista. Rakli kokosikin vuosi sitten alan toimijoita jakamaan oppeja sään ääriolosuhteisiin varautumisesta kiinteistökannassa ja tunnistamaan kehittämistarpeita. Omistajalla on vastuu varautumisen ja sopeutumisen ajantasaisuudesta sekä liiketoiminnan jatkuvuudesta osakkailleen ja vuokralaisilleen kaikissa tilanteissa. Kun omistaja panostaa kiinteistökannan resilienssiin, tukee hän samalla pitkäjänteistä ESG-vastuullisuutta ja arvonluontia. Myös kiinteistöjen arvo ja käyttäjien maksuhalu nousevat, kun tehdään kannattavia investointeja vaikutusten hallitsemiseksi.

  Yleisesti ottaen on parempi laittaa paukut todennäköisten riskien torjuntaan tai hallintaan kuin keskittyä hyvin epätodennäköisiin, joskin vakaviin, tilanteisiin. Rankkasateet ja niiden aiheuttamat kosteusvauriot, hulevesitulvat sekä hellejaksojen lämpösaarekkeet on tunnistettu lähitulevaisuudessa yleistyviksi riskeiksi.

  Onko kiinteistöportfoliosi ilmastoriskihallinta hyvällä mallilla?

  Asiantuntijaryhmämme keskustelujen perusteella organisaatioissa on ilmastoriskit tunnistettu, arvioitu ja priorisoitu. Myös kustannuksia on mietitty, minkä seurauksena konkreettisia toimia on pystytty budjetoimaan ja toteuttamaan. Tämä on hyvin tärkeää, sillä vasta konkreettisilla toimilla kiinteistöjen resilienssi kasvaa. Jatkossa on huolehdittava, että ilmastoriskien hallinta on vakiintunutta toimintaa ja sisältyy organisaation kaikkiin ydinprosesseihin.
  Digitalisaation mahdollistamilla ratkaisuilla voi olla aivan keskeinen rooli ilmastoriskien hallinnassa kiinteistöportfoliossa.

  Tässä muutamia tapoja, joilla digitaaliset ratkaisut voivat olla avuksi:

  1. Hyödynnä älykkäitä mittaus- ja valvontajärjestelmiä
   Digitaaliset järjestelmät, kuten älykkäät mittaus- ja valvontajärjestelmät, voivat auttaa optimoimaan kiinteistöjen energiankulutusta. Tämä voi vähentää hiilijalanjälkeä ja samalla säästää kustannuksia. Lisäksi älykkäät rakennukset voivat olla ”varautuneempia” äärimmäisiin sääolosuhteisiin esimerkiksi mittaus- ja valvontajärjestelmien sekä automaattisen ilmanvaihdon avulla.
  2. Mallinna ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja analysoi
   Digitaaliset työkalut, liiketoiminnan sisäinen sekä jaettu data, voivat tarjota tehokkaita tapoja mallintaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia kiinteistöille. Tämä voi auttaa ennakoimaan riskejä ja suunnittelemaan resilienssiä parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi skenaariot voivat auttaa kiinteistönomistajia ymmärtämään, miten eri ilmasto-olosuhteet ja niistä syntyvät suorat, ketjuuntuvat ja siirtymävaikutukset voivat vaikuttaa kiinteistöihin ja millä toimenpiteillä saadaan vaikutuksia niistä palautumiseen.
  3. Etävalvo ylläpidon ja korjaamistoimenpiteiden edistämiseksi
   Digitaaliset järjestelmät, kuten IoT (esineiden internet) ja etävalvonta, voivat tehostaa kiinteistöjen ylläpitoa. Ne mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan ja varoitusjärjestelmät, joiden avulla voidaan mitata kohdetta, ja mahdollisiin vahinkoihin voidaan reagoida nopeammin ja tehokkaammin.
  4. Raportoi ja viesti
   Digitaaliset alustat voivat parantaa avoimuutta ja viestintää sidosryhmien kanssa. Tämä sisältää raportointia kiinteistöjen ilmastovaikutuksista, toteutetuista resilienssitoimenpiteistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi luotettavien kumppaneiden kesken voidaan jakaa kiinteistöjen perustietoja ja sisäisiä (kiinteistötekniikka) sekä ulkoisia (sää, mallinnettu data, jne.) olosuhdetietoja.
  5. Tehosta liiketoiminnan prosesseja
   Digitalisaatio voi myös tehostaa kiinteistöjen liiketoimintaprosesseja, mikä voi johtaa kustannussäästöihin ja samalla vähentää ympäristövaikutuksia. Digitalisaatio mahdollistaa myös kokonaan uusien liiketoimintamallien luomisen ja uusien palveluiden sekä arvonluonnin loppukäyttäjille ja omistajille.

  Digitalisaatio tarjoaa siis työkaluja, jotka voivat parantaa kiinteistöportfolioiden resilienssiä ilmastonmuutoksen edetessä. Teknologisten ratkaisujen ja datan avulla voidaan varautua ja suojautua muutoksen haitallisilta vaikutuksilta, kasvattaa sopeutumis- ja palautumiskykyä sekä hyödyntää mahdollisuuksia vihreän siirtymän ratkaisujen tiellä.

  Kiinteistö- ja rakentamisalan yhdessä laatima KIRA-kasvuohjelma tarjoaa kiinteistönomistajille ja digi- ja dataosaajille alustan parantaa kiinteistöjen riskienhallintaa sään muuttuvissa olosuhteissa. Järjestämme Raklissa 15.1.2024 tapaamisen, jonne toivomme kiinteistönomistajia ja digitaalisten palveluiden tuottajia edistämään asiaa.

  Sitä ennen on rakennetun ympäristön digitalisaation vuosittainen huipputapahtuma Recotech, jonka tämän vuoden teemana on ilmastoriskien hallintaan hyvin sopiva Navigating Uncertainty. Kannattaa ilmaantua paikan päälle seuraamaan mitä uudet teknologiat ja Proptech-startup-yhteistyö voisivat kiinteistöliiketoiminnalle tarjota.

  Recotech breakfast -materiaali – Ilmastomuutoksen riskienhallinta kiinteistökannassa, digillä ja datalla