• fi
 • en
 • Kehitysvaiheella lisää yhteistoiminnallisuutta perinteisiin toteutusmuotoihin

  On jo käytännössäkin todettu, että allianssista tuttu kehitysvaihe sopii myös perinteisiin toteutusmuotoihin, kuten projektinjohtourakka ja kokonaisvaltainen rakentaminen (KVR). Oikeastaan ei ole toteutusmuotoa, johon ei kehitysvaihe jollain muotoa olisi liitettävissä, kun vain kiinnittää huomiota sen tuomiin muutoksiin perinteiseen suunnitteluvaiheeseen nähden. Onneksi tähän on olemassa uunituore ratkaisu: yhteistyössä rakennuttajien, tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa laadittu vinkkilista huomioitavista asioista.

  Kehitysvaihe luo mahdollisuuden tehdä paremmin

  Kehitysvaihe antaa mahdollisuuden rakentaa luottamusta ja määritellä hankkeen tarkemmin yhdessä siihen liitettyjen osapuolten kanssa. Se mahdollistaa laadukkaita, resurssitehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaikkien osapuolten osaamista hyödyntäen ja innovoiden, kunhan se on suunniteltu hyvin ja sovittu yhteiset pelisäännöt. Yksi kehitysvaiheen tärkeimmistä tehtävistä on toteutusvaiheeseen valmistautuminen ja hyvin tehty kehitysvaihe kantaakin pitkälle.

  Suunnittele ja viesti hyvin, niin vältät riskit

  Kuten kaikkeen muuhunkin, kehitysvaiheen liittämiseen perinteisiin toteutusmuotoihin liittyy riskejä, esimerkiksi:

  • Tiedonkulku on puutteellista
  • Kehitysvaihetta ei ole suunniteltu, eikä ole sovittu kuka sitä johtaa
  • Ei varata tarpeeksi aikaa tekemiseen ja haasteiden ratkaisemiseen yhdessä
  • Osapuolet eivät toimikaan aidosti avoimesti tai sitoutuneesti
  • Sopimusmalli ja/tai kannustimet eivät tue yhteistoimintaa tai kannusta innovoimaan
  • Kustannustieto tulee liian myöhään tai on puutteellista, epärealistinen kustannusarvio

  Näihin kaikkiin vastatoimiksi käyvät lyhykäisyydessään hankkeen hyvä suunnittelu ja johtaminen sekä selkeä viestintä kaikissa vaiheissa.

  Tarjousvaihe, kehitysvaihe, toteutusvaihe ja jälkiarviointi

  Tarjousvaihe luo lähtökohdat hankkeen onnistumiselle. Siinä vaiheessa tuodaan esille ja kommunikoidaan heti tilaajan strategia ja tavoitteet noudatettavaksi koko hankkeen ajan. Myös tilaajan sitoutuminen tulee näkyä hankkeen alusta lähtien, samoin yhdessä tekemisen -meininki. Tarjousvaiheessa laaditaan kaupallinen malli, jossa on esitetty muun muassa riskien jako ja noudatettavat ehdot.

  Kehitysvaiheessa laaditaan yhteiset pelisäännöt ja varmistetaan, että yhteistoiminnallisuus ja avoimuus pysyvät punaisena lankana koko hankkeen ajan. Kehitysvaiheessa tehdään myös tehokas osapuolten ja järjestelmien integrointi, sillä vaiheen ei ole tarkoitus kestää ikuisuuksia. Viimeistään tässä vaiheessa luodaan hankkeelle sen oikeanlainen henki ja sitoutetaan osapuolet. Kehitysvaiheessa ei vain leikitä hippaa ja saunota vaan kootaan myös kovia faktoja, kuten tavoitekustannus.

  Toteutusvaiheessa yksinkertaisesti jalkautetaan kehitysvaiheessa suunnitellut toimenpiteet ja viedään yhteistoiminnallisuus käytäntöön. Jälkiarviointi ja jatkuva parantaminen eri vaiheissa ja näiden vaiheiden sisällä auttaa ohjaamaan hanketta oikeaan suuntaan ja varmistamaan, ettei tuota yhteistoiminnallisuuden punaista lankaa hukata.

  Kehitysvaiheelliset urakat -vinkkilista

  Vinkkilista kokoaa yhteen parhaat käytännöt kehitysvaiheen soveltamiseen perinteisissä toteutusmuodoissa