• fi
 • en
 • Vähähiilisyys

  Vähähiilisyys rakennetussa ympäristössä

  Vähähiilisyyden merkitys yhtenä kaiken toiminnan tarkastelukriteerinä rakennetussa ympäristössä on nopeasti nousussa. Tähän mennessä kiinteistön omistajien kannalta hiilijalanjälkilaskelmat ovat pitkälti tarkoittaneet energian kulutukseen perustuvaa hiilijalanjälkilaskentaa.

  Painopiste rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen arvioinnissa on kuitenkin siirtymässä pelkästä käytön aikaisesta energiatehokkuudesta ja energian hiilijalanjäljestä rakennetun ympäristön koko elinkaaren aikaiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Energiantuotannon päästöjen vähentyessä muun muassa rakennusmateriaalien merkitys kasvaa.

  Ympäristöministeriön suunnitelmissa on ohjata rakentamista koko elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin perustuvalla arviointimenetelmällä 2025 alkaen. Vähähiilistä rakennettua ympäristöä ei saavuteta vain rakentamalla uutta, vaan olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen vähähiilisemmäksi on ensiarvoisen tärkeää. Nopeiden vaikutusten aikaansaamisessa energiatehokkuus ja kiinteistökohtaiset uusiutuvan energian ratkaisut ovat tärkeitä keinoja. Näitä Rakli edistää muun muassa TETS- ja VAETS-sopimuksien kautta.

  Lisätietoa:
  Kiinteistöalan energiatehokkuusopimukset

  Vähähiilisyyttä on myös turhan purkamisen välttäminen, jota voidaan edistää muuntojoustavuuden ja käyttötarkoitusten muutosten kautta. Uusia rakennuksia sijoiteltaessa tulisi olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntää tehokkaasti, jotta esimerkiksi välilliset liikenteen päästöt saadaan mahdollisimman pieniksi.