• fi
 • en
 • Kiertotalous

  Rakli toimii aktiivisesti kiertotalouden edistämiseksi

  Kiertotalouden ohjenuorana on suunnitella tuotteet ja ratkaisut niin, että niihin sitoutunut materiaali säilyy mahdollisimman arvokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.  

  Rakennetun ympäristön näkökulmasta parhaiten kiertotaloutta voi edistää hyödyntämällä entistä tehokkaammin olemassa olevaa rakennus- ja infrastruktuurikantaa. Kun rakennetaan uutta, muuntojoustavuuden huomioiminen, helppo korjattavuus ja purettavuus rakennuksen koko elinkaaren aikana sekä kierrätysmateriaalien käyttö ovat keinoja viedä eteenpäin kiertotalouden periaatteita. Elinkaaren lopussa purkumateriaalin lajittelua ja hyötykäytön mahdollisuuksia tulee parantaa. 

  Tähän mennessä kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä ei vielä ole montaa konkreettista esimerkkiä. Kehitystä tarvitaan monella tasolla lähtien laajemmin alue- ja kaupunkitason kriteereistä kiertotaloudelle ja paneutuen myös yksityiskohtaisemmin rakennus- ja rakennushanketason kriteereihin.  

  Kiertotalouden edistämisessä yksi keskeisimpiä asioita on rakennetun ympäristön tiedon hallinta. Kun tiedämme, mistä materiaaleista rakennettu ympäristö koostuu, on helpompi edistää materiaalien kiertoa ennakoivasti.  

  Kehitystä tarvitaan monella tasolla, jotta rakennettu ympäristö tulevaisuudessa toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Rakli edistää kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä useasta näkökulmasta, oli kyseessä sitten alueiden ja kaupunkien strateginen suunnittelu, rakennushankkeen kulku tilaajan näkökulmasta tai tuotetiedon linkittäminen rakennuksien mallinnuksiin. 

  Kestävän purkamisen green deal

  Kestävän purkamisen green dealin päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Sopimuksella halutaan kannustaa kiinteistönomistajia ja rakennuttajia laatimaan purkukartoitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.

  Sitoutumalla green dealiin organisaatio osoittaa toimivansa vastuullisesti rakennuksen koko elinkaaren ajan. Samalla yritykset voivat osoittaa, että vaikuttavia ympäristötekoja saadaan maaliin myös ilman pakottavaa lainsäädäntöä.

  Voit osallistua green dealiin tekemällä oman sitoumuksen sivustolla. Sitoumuksessa on pakollisia ja muita toimenpiteitä, joista vähintään pitää valita yksi. Toimenpiteiden edistymistä seurataan niihin liittyvillä mittareilla vuosittain.

  Kestävän purkamisen green deal:
  Sitoumus2050

  Kannustamme kaikkia jäseniämme ja muita toimijoita tulemaan mukaan kestävän purkamisen green dealiin.

  Tulevaisuus on tekoja:
  Raklin ilmastotietoiskut

  Lisätietoa:
  Rakennuksen purkaminen 

  Lisätietoa:
  Purkutyöopas