• fi
 • en
 • Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus

  Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukset 2017-2025

  Kiinteistöala on solminut työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Neuvottelukumppanit ovat määrittäneet direktiivin pohjalta kokonaissäästötavoitteen, johon vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmiin liittyvien tahojen tulee yhdessä päästä. Valtaosa Raklin sopimusjärjestelmään kuuluvista jäsenistä on liittynyt mukaan sopimuksiin.

  Lisätietoa:
  Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukset 2017-2025

  Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystuote. Niiden kautta osoitetaan tehdyiksi vapaaehtoisia toimia, joiden avulla Suomi saavuttaa sille asetetut EU-tasoiset energiansäästötavoitteet. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus koetaan paremmaksi tavaksi täyttää energiatehokkuusdirektiivin tavoitteita kuin lisäsääntely. Ensimmäinen sopimuskausi kattoi vuodet 2010-2016.

  Sopimusten avulla saatavalla energiansäästöllä on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Sopimustoiminnan vauhdittama tehokkaampi energiankäyttö tukee ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamista sekä luo vihreää kasvua ja markkinoita puhtaan teknologian ratkaisuille.

  Lisätietoa sopimuksista:
  Vuosiraportit

  Mukaan sopimukseen?
  Liittymisasiakirjat (liittymisasiakirjat ko. sivun alalaidassa aakkosjärjestyksessä)

  Kiinteistöalan energiatehokkuusopimuksesta Raklissa vastaa Aija Tasa.

  Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (VAETS)

  Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2017-2025 jakautuu kahteen toiminta-alueeseen: vuokra-asuinkiinteistöihin (VAETS) ja toimitilakiinteistöihin (TETS). Ensimmäisenä voimaan astui vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma vuoden 2010 alusta. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden listauksen löydät Motivan sivuilta.

  Rakli, Motiva, YM ja TEM järjestävät säännöllisesti VAETS-yhteyshenkilöille yhteistilaisuuksia, jossa kuullaan ajankohtaisia kuulumisia energiatehokkuuden säädösympäristöstä ja vaihdetaan kokemuksia onnistuneista säästötoimenpiteistä.

  Toimitilojen toimenpideohjelma (TETS)

  Toimitilojen toimenpideohjelma liittyi kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 2.2.2011. Toimitilojen toimenpideohjelmaan liittyneiden listauksen löydät Motivan sivuilta.

  Rakli, Motiva, YM ja TEM järjestävät säännöllisesti TETS-yhteyshenkilöille yhteistilaisuuksia, jossa kuullaan ajankohtaisia kuulumisia energiatehokkuuden säädösympäristöstä ja vaihdetaan kokemuksia onnistuneista säästötoimenpiteistä.

  Tulevaisuus on tekoja:
  Raklin ilmastotietoiskut