• fi
 • en
 • Plusenergia

  Miten kehitämme sähkö- ja lämpöenergiaratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluja ja liiketoimintamalleja taajama-/ kaukolämpöalueilla? Klinikan keskeinen näkökulma oli uusiutuva energia nollaenergiarakennuksissa mukaan lukien lähes nollaenergiarakennukset ja nykyisten kiinteistöjen kehittäminen.

  Klinikan tavoitteena oli kehittää ratkaisuja ja malleja, joilla edistetään uusiutuvan lähienergian hyödyntämistä ja päästöjen vähentämistä.

  Sen toteutuksesta vastasivat RAKLI ry ja Green Building Council Finland yhdessä muiden kiinteistö-, rakennus-, talotekniikka- ja energia-alojen toimijoiden kanssa.

  Klinikan tavoitteet

  Uusiutuvan energian hyödyntämisen lisääminen ja päästöjen vähentäminen
  Toimivat ja kestävästi kehittyvät markkinat
    energiaratkaisujen kokonaisoptimoinnin mahdollistaminen
    tehokkaasti toimiva kiinteistö- ja energia-arvoverkosto
    innovaatioiden ja kehityksen mahdollistaminen
  Tavoitteiden saavuttamisen mahdollistavat puitteet EPBD-, EED- ja RES-direktiivien kansallisella soveltamisella, esimerkiksi:
    energiaan suhtaudutaan säädöksissä samalla tavalla riippumatta siitä onko se tuotettu rakennuksessa, kiinteistöllä tai lähialueella.

  Toteutus

  Esitysaineistot

  Tilaisuuden avaus
  Marko Riipinen, johtaja, Helsingin Energia

  Tulevaisuudessa tarvitsemme lisää uusiutuvaa energiaa ja lähes nollaenergiarakennuksia
  Antti Irjala, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

  Kaukolämpöalan uusi strategia
  Antti Kohopää, asiantuntija, Energiateollisuus

  Energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakennukset – Uusiutuvan ja ylijäämäenergian hyödyntäminen
  Ulla Soitinaho, energianhallintapäällikkö, HKR-Rakennuttaja, Helsingin kaupunki

  Lähienergiaohje valmisteilla
  Gunnar Åström, tekninen johtaja, RIL

  Plusenergia-klinikka
  Erkki Aalto, kehitysjohtaja, RAKLI ry

  Plusenergia-klinikan kohteena rakenteilla olevat uudet ja täydennettävät alueet
  Jouni Kivirinne, kehityspäällikkö, Helsingin Energia