• fi
 • en
 • Ratapiha-alueiden ja asemakeskusten kehittäminen

  Ratapiha-alueiden maankäytön tehostamiselle on tarvetta eri puolilla Suomea ja kehittämishankkeita on käynnissä liki parikymmentä. Kaupungit ovat aikanaan kehittyneet asemien ympärille. Ratapiha-alueet sijaitsevat yleensä keskellä kaupunkirakennetta ja jakavat kaupungin kahtia. Niiden maankäyttöön kohdistuvat tarpeet ovat muuttuneet radikaalisti, eikä tavaraliikenne enää tarvitse aikaisemmalla tavalla tilaa. Toisaalta tilaa tarvitaan urbaanille asumiselle ja keskustapalveluille, joille on nyt kysyntää useammilla paikkakunnilla.

  Lähtökohdat ovat eri kaupungeissa samat, vaikka kohteet sinänsä ovatkin uniikkeja. Yhteisiä toimintamalleja halutaan kehittää ja niistä uskotaan olevan hyötyä hankkeiden osapuolille. Tämän vuoksi Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt tilasivat keväällä 2016 RAKLIlta klinikan, jolla ne yhdessä VR-Yhtymä Oy:n sekä suurimpien kaupunkien edustajien kanssa kokosivat ratapiha-alueiden ja asemanseutujen kehittämiseen liittyviä kokemuksia sekä tunnistivat valtakunnallisesti sovittavia linjauksia ja parhaita käytäntöjä tulevia hankkeita varten. 

  Klinikan jatkoksi järjestettiin Matkakeskus Turkuun -klinikka, jolla ideoitiin Turun tulevan matkakeskuksen konseptia ja toteutustapaa.

  Tulosraportti

  Ratapiha-alueiden ja asemakeskusten kehittäminen