• fi
 • en
 • Soininen

  Soininen-klinikan tavoitteena oli tuottaa ARA-tuotantona toteutettavalle asumisoikeuspientalojen alueelle sellainen rakennuttamisprosessi, jonka tuloksena energian käyttö on kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa mahdollisimman tehokasta ja päästöt on minimoitu. Klinikan kohteena oli Naantalin Soinisiin toteutettu energiatehokkuudeltaan passiivitaloluokkaan kuuluva asumisoikeuspientalojen alue.

  Hankintaklinikkatyöskentely yhdistettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä läpivietyyn hankintaprosessiin. Prosessin lopputuloksena syntyi KVR-urakkasopimus, joka sisälsi:

  • passiivitalokriteerit täyttävän suunnitteluratkaisun
  • laadukkaat tekniset ratkaisut, rakennusmateriaalina pääosin puu – energian hankintaratkaisut; suora sähkö ja aurinkokeräimet- 38 asumisoikeusasuntoa ARA-hintatasoon Naantalin Soinisiin
  • asukkaille passiivitaloasumisen käyttöohjeet ja seurantajärjestelmän, energialaskutus asunnoittain

  Tulosraportti

  Klinikan tulosraportti
  Soininen -hankintaklinikan väliraportti – suunnitteluklinikka

  Lisätietoja: