• fi
 • en
 • Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Yrityskulttuuria voi parantaa monin keinoin

  Vuoden työympäristöteko -kilpailussa on haettu erilaisia tapoja, joilla työympäristöjä on kehitetty edellisen vuoden aikana. Yrityskulttuurilla ja johtamisella on suuri vaikutus työympäristöön, ja kilpailuun osallistuneet yritykset näyttävät, kuinka taidokas johtaminen ja hyvä yrityskulttuuri voivat edesauttaa uusien työskentelytapojen löytämistä. 

  Yhteisöllisyys on merkittävä tekijä hyvässä yrityskulttuurissa. Poikkeusajan myötä yhteisöllisyyden luominen on vaatinut aikaisempaa enemmän tarkoituksellista toimintaa, ja Sponda on yksi esimerkki tästä. Spondassa alettiin järjestää esimerkiksi virtuaalijoogaa ja jokaperjantaisia virtuaalikahvitilaisuuksia. Erilaiset tilaisuudet ja rento meininki ovat luoneet mahdollisuuksia myös ajankohtaisista aiheista tiedottamiselle ja yhteisöllisyyden rakentamiselle. 

  Hybridityön yleistyminen on myös vaatinut erilaista otetta työympäristöjohtamiseen. Vaisalalle kehitettiin yhteistyössä Rune & Bergin kanssa hybridityön konsepti, jossa on huomioitu Vaisalan tilojen käyttö erilaisin tilakategorioittain. Hybridityön konseptin myötä Vaisalalle luotiin keinoja, joiden avulla uusia työtapoja pystyttiin kehittämään ja omaksumaan helpommin.

  Hybridityö näkyy myös Aalto-yliopiston Hybrid teachin studio -pilotissa. Hybridiopettaminen vaatii paljon opettajilta ja opiskelijoilta, ja Hybrid teaching studion avulla on mahdollista tutustua hybridiopettamisen tekniikkaan ja käytäntöihin omassa rauhassa. Pilotin myötä on myös mahdollista välttää teknisiin ongelmiin kuluvaa aikaa, ja näin se luo kaikille paremman käyttökokemuksen. 

  Kannustava yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen ovat avainasemassa Noste.io:n kehittämässä työntekijäpolussa. Jokaiselle tiimiläiselle on tehty oma työntekijäpolku, jossa jokainen otetaan huomioon yksilönä. Kannustavuutta pyritään harjoittamaan muutoinkin yrityksen toiminnassa, ja tavoite onkin luoda työpaikka, jonka jokainen kokee omakseen.

  Tilojen vaihto on myös erinomainen hetki pureutua yrityskulttuuriin ja johtamiseen. Näin tehtiin myös Ifin muuttaessa, jolloin koko työpaikalla toteutettiin kulttuurinmuutostyö. Yhteisöllisyys ja inklusiivisuus olivat tärkeässä roolissa organisaatiokulttuurin kehittämiseksi käytetyssä Paras työpaikka -ohjelmassa. Muutokset työpaikalla olivat laajoja, mutta panostus yhteisöllisyyteen kannatti, ja kyselyiden mukaan yhteishenki on vahvistunut entisestään.

  Kilpailuun osallistuneista töistä voidaan havaita, että työpaikat ovat halunneet panostaa yhteisöllisyyden luomiseen myös pandemian tuomina aikoina. Työpaikoista on haluttu tehdä rentoja ja kannustavia niin tilojen kuin yhteishengen suhteen. Työnantajat ovat myös selkeästi halunneet vastata hybridityön tuomiin vaikeuksiin tarjoamalla mahdollisimman paljon tukea niin teknisiin kuin muihinkin ongelmakohtiin.

  Vuoden työympäristöteko -kilpailun ”Yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä” -kategorian ehdokkaat esittelevät tarkemmin konseptejaan webinaarissa keskiviikkona 24.8. klo 13–15.

  Vuoden työympäristöteko
  -kilpailu 2022