• fi
 • en
 • Tulevaisuudenkestävät kaupunkikeskustat -klinikka

  Tulevaisuudenkestävät kaupunkikeskustat -klinikka kokoaa ratkaisuja ja toimenpiteitä kaupunkikeskustojen kehittämiseksi

  Kaupunkien ydinkeskustat ovat yhteiskunnallisen muutoksen intensiivisimpiä paikkoja.  Urbaanin keskustaympäristön muutos tapahtuu kuitenkin väestön käyttäytymismuutoksia ja julkisten prioriteettien muutosta hitaammin. Nykyinen epävarma investointiympäristö, kulutuskäyttäytymisen ja liikkumisen muutokset, ympäristötietoisuuden lisääntyminen sekä kehitysaskeleet tilankäytön tehostamisessa korostavat keskustojen uudistumiskyvyn tarvetta. Lisäksi hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä kaupunkien on kiinnityttävä entistä selvemmin elinvoimaisuuden vahvistamiseen nimenomaan elinympäristöä kehittämällä ja investointeja mahdollistamalla.

  Klinikka keskittyy ratkaisunhakuisesti kaupunkikeskustojen uudistumiskyvyn ja elinvoiman kasvattamiseen sekä kaupunkien ja keskeisten yksityisten toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen. Klinikassa käsitellään niin kaupunkien prosesseja ja kumppanuuksia kuin keskeisimpiä substanssikysymyksiä, kuten keskustojen liiketiloja, kaupan muutoksia, keskusta-asumista ja -liikennettä sekä täydennysrakentamisen välineitä. Lopulliset teemat ja tarkastelunäkökulmat tarkentuvat yhdessä avaintoimijoiden kanssa valmistelun edetessä ja klinikan aikana.

  Klinikka on tarkoitettu kaupungeille, kiinteistönomistajille ja kiinteistökehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita keskustojen tulevaisuudesta ja investointimahdollisuuksista.

  Klinikkaa on valmisteltu yhteistyössä kaupunkien, muun muassa Business Jyväskylän, kanssa.

  Työpajat

  Klinikkaan ilmoittautuneille järjestetään neljä fasilitoitua työpajaa tammi-huhtikuun 2023 aikana. Ensimmäinen työpaja pidetään 27.1. klo 9-12. Tilaisuus järjestetään hybridinä Raklin toimistolla ja Teams-yhteydellä.

  Työpajojen teemoja:

  • Keskustojen tilannekuvat
   • keskustojen elinvoimaisuuskartoitukset, hankkeiden elinvoimavaikutukset, keskustojen kaavoitus ja asukasmäärät
  • Tilojen kehittäminen
   • julkiset tilat, yksityiset tilat, liiketilat, katutilat, tilojen joustava käyttö ja prosessien sujuvuus
  • Keskustojen toiminnallisuus ja tapahtumat
   • liikkuminen keskustassa, asiakasvirrat
  • Maankäytön kehittämisen keinovalikoima
   • täydennys- ja lisärakentamisen edistäminen, lupaprosessit, yhteistyö ja kumppanuudet

  Klinikan tulokset

  Työpajojen jälkeen pidetään avoin tulosseminaari keskeisten havaintojen, parhaiden esimerkkien ja ratkaisuehdotusten viestimiseksi laajemmalle yleisölle. Lopuksi Rakli kokoaa projektista tulosraportin. Lisäksi Rakli varautuu esittelemään tuloksia kaupunkien ja muiden klinikkaan osallistuvien organisaatioiden tilaisuuksissa.

  Tulosseminaarin pdf-materiaalit ja tallenne.

  Tutustu raporttiin:
  Tulevaisuudenkestävät kaupunkikeskustat

  Raportti englanniksi:
  Future-proof City Centre

  Osallistumismaksu

  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry toimii omakustannusperiaatteella. Osallistumismaksu kattaa Raklille aiheutuvat työkulut, digitaalisten välineiden käytön, raportin taiton sekä mahdolliset tilajärjestelyt.

  • Kaupungit: 4 000 euroa/kaupunki
  • Ammattimaiset kiinteistönomistajat ja -sijoittajat Raklin jäsenkunnasta (muut kuin kaupungit): 2 000 euroa/yritys
  • Muut kuin Raklin jäsenet (esimerkiksi rakennusliikkeet): 3 000 euroa/yritys

  Yhteyshenkilö: johtaja Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@rakli.fi, p. 050 373 6144