• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Kiertotalous

  RAKLI toimii aktiivisesti kiertotalouden edistämiseksi

  Kiertotalouden ohjenuorana on suunnitella tuotteet ja ratkaisut niin, että niihin sitoutunut materiaali säilyy mahdollisimman arvokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.  

  Rakennetun ympäristön näkökulmasta parhaiten kiertotaloutta voi edistää hyödyntämällä entistä tehokkaammin olemassa olevaa rakennus- ja infrastruktuurikantaa. Kun rakennetaan uutta, muuntojoustavuuden huomioiminen, helppo korjattavuus ja purettavuus rakennuksen koko elinkaaren aikana ja kierrätysmateriaalien käyttö, ovat keinoja viedä eteenpäin kiertotalouden periaatteita. Elinkaaren lopussa purkumateriaalin lajittelua ja hyötykäytön mahdollisuuksia tulee parantaa. 

  Tähän mennessä kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä ei vielä ole montaa konkreettista esimerkkiä. Kehitystä tarvitaan monella tasolla lähtien laajemmin alue- ja kaupunkitason kriteereistä kiertotaloudelle ja paneutuen myös yksityiskohtaisemmin rakennus- ja rakennushanketason kriteereihin.  

  Kiertotalouden edistämisessä yksi keskeisimpiä asioita on rakennetun ympäristön tiedon hallinta. Kun tiedämme mistä materiaaleista rakennettu ympäristö koostuu, on helpompi edistää materiaalien kiertoa ennakoivasti.  

  Kehitystä tarvitaan monella tasolla, jotta rakennettu ympäristö tulevaisuudessa toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. RAKLI edistää kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä useasta näkökulmasta, oli kyseessä sitten alueiden ja kaupunkien strateginen suunnittelu, rakennushankkeen kulku tilaajan näkökulmasta tai tuotetiedon linkittäminen rakennuksien mallinnuksiin. 

  Tulevaisuus on tekoja:
  RAKLIn ilmastotietoiskut

  ymparisto.fi-palvelu:
  Rakennuksen purkaminen -sivusto
  Purkutyöopas