• fi
 • en
 • Rakennetun ympäristön elinkaari

  Elinkaariajattelu on vastuullisuutta

  Elinkaariajattelu rakennetussa ympäristössä kietoutuu laatuajattelun lisäksi vahvasti vastuullisuuden teemaan sekä elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten että elinkaarikustannusanalyysin kautta. Kustannusanalyysin kannalta ajateltuna elinkaariajattelu on hyvinkin luonnollista silloin, kun rakennuttaja on myös kohteen tuleva omistaja, tai arvoketju muuten tukee pidemmälle katsovaa rakennetun ympäristön osan tai kohteen käytön ja operoinnin suunnittelua. Siksi elinkaariajattelu on monelle Raklin jäsenelle osa ydinliiketoimintaa.

  Käytön ja ylläpidon aikana hyviksi todettuja tai kiinteistökehitystä edistäviä ratkaisuja pyritään monistamaan muun muassa hankintaohjeiden ja suunnitteluohjeiden avulla. Kun suunnittelusta ja rakentamisesta siirrytään käyttöön ja ylläpitoon on oleellista, että niin rakentamisen aikana kuin myöhemmissäkin elinkaaren vaiheissa ajatellaan kokonaisvaltaisesti, ja esimerkiksi suunnittelun aikaisissa valinnoissa otetaan huomioon koko kohteen määriteltynä käyttöaikana syntyvät vaikutukset.

  Elinkaariajattelu kattaa myös elinkaaren loppuvaiheen ja rakennetun ympäristön osan purun. Siten elinkaariajattelu kiinteistö- ja rakentamisalalla kietoutuu vahvasti myös materiaalien kiertotalouteen ja materiaalien ympäristövaikutuksiin. Elinkaariajattelun järjestelmällistä huomioimista tukevat myös erilaiset kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöluokitukset ja energiankulutuksen analyysit. Samoin elinkaariajattelua lähestytään rakennuttamisessa myös toteutusmallien kehittämisen kautta.

  Elinkaarimallilla tehdyissä urakoissa luodaan omistajan ja toteuttajan pitkäaikaisia kumppanuuksia ja kannustetaan elinkaariajatteluun vastuiden ja riskien jaottelun kautta. Samankaltaisia kannuste-elementtejä on mahdollista tuoda ja on tuotu myös muihin toteutusmuotoihin. Rakentamisen vastuiden kautta elinkaariajattelu kietoutuu vahvasti myös meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

  Olennaista elinkaariajattelun edistämisessä on koko elinkaaren aikainen tiedonhallinta. Analyysiä elinkaarivaikutuksista ja kohteen nykytilasta on pystyttävä tekemään luotettavan tiedon pohjalta. Tietoa on myös pystyttävä varastoimaan niin, että sen hyödyntäminen on helpompaa elinkaaren tulevissa vaiheissa. Elinkaaren aikana tehtävillä eri tyyppisillä kartoituksilla muodostetaan kuvaa kohteen nykytilasta, mutta toisaalta myös useasti kerätään uudelleen tietoa, jota on saatu jossain aiemmassa elinkaaren vaiheessa jo haltuun.

  Lisätietoa:
  Sisäilmasto ja kosteudenhallinta