• fi
 • en
 • Ideakartoitus

  Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Uuden kaupunkistrategian mukaan vetovoimainen ja toimiva keskusta on Helsingin käyntikortti ja elinehto.

  Helsingin kaupunki pyytää alla listatuilta suunnittelutoimistoilta ideoita kävelykeskustan laajentamiseen ja maanalaiseen kokoojakatuun. Ideoiden kartoittaminen palvelee myöhemmin käynnistyvää yleissuunnitteluvaihetta. Tavoitteena on ideoida keskustan liikkumisen, huoltoliikenteen, pysäköinnin ja satamaliikenteen sekä kävelykeskustan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden kannalta mahdollisimman hyvä ja toimiva kokonaisratkaisu, joka sisältää sekä kävelykeskustan laajentamisen että maanalaisen kokoojakadun.

  Asiaan liittyvät selvitykset, suunnitelmat ja muut tähänastiset tuotokset annetaan lähtömateriaalina. Suunnittelutoimistot luovuttavat ideansa Helsingin kaupungille 31.8.2018 mennessä. Ideat esitellään seminaarissa syyskuussa. Parhaat ideat valitaan edelleen kehitettäviksi ja osaratkaisuja yhdistellään parhaaksi mahdolliseksi kokonaisuudeksi. Ideoiden tuottamisesta maksetaan erisuuruisia palkkioita.

  Ideakartoituksen fasilitoi RAKLI. Toiminta käynnistyy suunnittelutoimistoille järjestettävällä yhteistilaisuudella 27.4.2018 klo 9-11 RAKLIssa osoitteessa Annankatu 24, 2. krs. Tilaisuudessa esitellään tarkemmin ideakartoituksen tavoitteet ja työtä ohjaavat reunaehdot, tehtävänanto suunnittelutoimistoille ja tausta-aineistoa.

  Ideakartoitukseen kutsutut suunnittelutoimistot kutsutaan myös touko-kesäkuun aikana pidettäviin, kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua käsitteleviin, markkinavuoropuhelu-työpajoihin. Työpajojen varsinaisena kohderyhmänä ovat keskustan kiinteistönomistajat, kaupalliset toimijat ja elinkeinojärjestöt. Ideakartoituksessa mukana olevat suunnittelutoimistot pääsevät kuulemaan markkinatoimijoiden näkemyksiä ja saavat käyttöönsä työpajojen yhteenvedot. Työpajat toteutetaan RAKLIn kehitysklinikkana.

  Ideakartoituksen aikataulu pähkinänkuoressa:

  • aloitustilaisuus 27.4.
  • suunnittelutoimistojen ideatyöskentely huhtikuu-elokuu (ml. klinikan työpajat touko-kesäkuussa)
  • ideoiden luovutus 31.8. mennessä
  • avoin tulosseminaari ideakartoituksesta ja markkinavuoropuhelu-klinikasta syyskuussa

  Ideakartoitukseen kutsutut:

  • A-Insinöörit
  • Destia Oy
  • FCG Oy
  • Finnmap Infra Oy
  • Pöyry Finland Oy
  • Ramboll Finland Oy
  • Sitowise
  • Strafica
  • Traficon Oy
  • WSP

  Aineistolinkkejä:

  Kaupunkistrategia

  Maanalainen yleiskaava

  Kävelykeskustan periaatesuunnitelma 2017

  Keskustan huoltotunneli

  Sörnäisten tunnelin yleissuunnitelma

  Jalankulkijamäärät

  Pisara

  Helsingin uusi yleiskaava

  Yleiskaavakartta

  Tiivistelmä/esite yleiskaavasta

  Yleiskaavateemakartta: kulttuuriympäristöt

  Yleiskaavateemakartta: kantakaupunki

  Kaavan valmisteluun liittyvä selvitys ”Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen”

  Pdf-aineistoja:

  Ideakartoituksen aloitustilaisuuden esitykset 27.4.2018:

  Lisämateriaaleja

  Helsingin kaupungin vastaukset suunnittelutoimistojen esittämiin kysymyksiin, 23.5.2018

  Helsingin kaupungin lisämateriaalia 23.5.2018:
  Katettu maanpäällinen jalankulku
  kvl 2040
  Liikkuminen keskusta 14.5.2018
  Maanalaiset 6
  Linkit

  Helsingin kaupungin lisämateriaalia 4.6.2018:
  Tiivistelmäraportti skenaariotarkastelu 25.5.2018

  Helsingin kaupungin lisämateriaalia 6.6.2018:
  Kansainväliset esimerkit tunneliratkaisuista kaupunkialueilla, Traficon 2018