• fi
 • en
 • Rakentamisen johtaminen ja pelisäännöt

  Rakli kehittää yhdessä jäsenten kanssa rakentamisen johtamista ja pelisääntöjä

  Raklin jäsenet toimivat rakennushankkeissa tilaajina tai näiden edustajina. Kehitämme jäsentemme kanssa rakennuttamisen ja hankkeiden johtamisen hyviä toimintatapoja, hankintamenettelyjä ja hankintaosaamista. Kokoamme myös tietoa uusista toimintamalleista ja edistämme vastuullisia käytäntöjä.

  Rakli ja Rakennustieto tuottavat ja päivittävät yhdessä ajantasaisia työkaluja rakennushankkeen johtamiseen ja suunnitteluun. Näitä ovat muun muassa tehtäväluettelot, sopimuslomakemallit ja muu RT-korttimuotoinen tilaajanohjeistus. Tilaajan ohjeistuksen päivityksiä ja päivitystarpeita käydään läpi Raklin rakennuttamisen toimikunnassa.

  Tehtäväluetteloiden osalta tilaajan tärkein työkalu on HJR eli hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo, joka on päivitetty viimeksi vuonna 2018.

  RT-korttimuotoiset ajantasaiset sopimuslomakkeet ja toteutusmalliohjeistukset rakennuttajille ovat yksi Raklin toiminnan konkreettisista tuloksista. Lomakkeet, mallit ja niihin liittyvät ohjeistukset auttavat rakennuttajia varmistamaan rakentamisen hyvää laatua ja ottamaan huomioon säädösympäristön uusimmat muutokset. Sopimuslomakkeissa tuodaan esille myös yhdessä sovittuja, hyväksi todettuja käytäntöjä ja uusia, rakennuttajia auttavia toimintatapoja.

  Tällä hetkellä työn alla, valmistuneita tai päivitettyjä sopimuslomakemalleja ovat muun muassa urakkaohjelmamallin ja urakkasopimusmallien päivitys, projektinjohtomuotoisten urakoiden eli PJP- ja PJU-mallien päivitys sekä allianssimallin sopimuslomakkeet. Lisäksi on tekeillä elinkaarimallin RT-sopimuslomakkeet ja ohjeistus sekä PPP-mallin sopimusrunko ja mallin ohjeistus.

  Rakennushankkeen johtamisen toimintamalleja kehitetään myös käytäntöjen kautta. Tästä erinomaisena esimerkkinä toimivat IPT eli integroidut projektitoimitukset -ryhmähankkeet (IPT1 2014–2016, IPT2 2017–2019, IPT3 2020-2022, IPT4 2022-2025), joissa yhdessä julkisten tilaajien kanssa on kehitetty ja testattu yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen soveltuvia toteutus- ja sopimusmalleja sekä edistetty lean-rakentamisessa periaatteiden jalkautumista Suomeen. Rakennuttajien taitoja on kehitetty Raklin hankkeissa myös muun muassa tietomallinnuksen saralla.

  Tutustu:
  IPT-hankkeet

  Rakli tuottaa lisäksi rakennuttajille hankkeiden valmisteluun rakennuttamisen suhdannetietoa keväällä ja syksyllä. Pääkaupunkiseutuun painottuvassa tiedotteessa käsitellään kiinteistömarkkinatilannetta sekä rakennuttamisen näkymiä asunto-, toimitila- ja infranäkökulmista. Suhdannetiedotteeseen kuuluu myös talonrakentamisen tarjoushintaindeksi.

  Markkinatietoa:
  Raklin suhdannetiedotteet

  Lisätietoa:
  Rakennetun ympäristön elinkaari