• fi
 • en
 • Sisäilmasto ja kosteudenhallinta

  Rakli edistää hyvää sisäilmastoa ja kosteudenhallintaa

  Rakennusten rakennuttajilla ja omistajilla on kannettavanaan vastuu tilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tilojen hyvällä ja hallitulla sisäilmastolla voidaan myös parantaa ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä.

  Sisäilmastoon vaikuttavia asioita ovat lämpötila, ilmavirtaukset, kosteus, hiilidioksidi, kemialliset yhdisteet ja pienhiukkaset. Myös ääni- ja valaistusolosuhteet ovat olennainen osa sisäilmastoa. Lisäksi on huolehdittava rakennusterveydestä, eli siitä että rakennuksen rakenteet ovat kunnossa ja toimivat suunnitellulla tavalla.

  Hyvään sisäilmastoon liittyen Rakli parantaa kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten toimintaedellytyksiä muun muassa osallistumalla asiantuntijana ministeriöiden sääntelyä valmisteleviin työryhmiin sekä sisäilmastoluokituksen ja rakennusmateriaalien päästöluokituksen ylläpitoon. Kehitämme myös kosteuden- ja puhtaudenhallinnan käytäntöjä ja osallistumme RT- ja KH-kortistossa julkaistavien ohjeiden ja yleisten laatuvaatimusten laadintaan. Rakli seuraa ja tukee sisäilmaston hallintaan liittyvien teknologioiden kehittymistä ja jakaa parhaita käytäntöjä.

  Lisätietoa RT- ja RH-kortistosta:
  Rakennustieto

  Lisätietoa:
  Sisäilmayhdistys

  Kosteudenhallinta

  Rakennuksen elinkaaren aikainen kosteudenhallinta alkaa rakennushankkeen hankesuunnittelusta ja jatkuu koko rakennuksen käytön ja ylläpidon ajan. Omistajan ja rakennuttajan näkökulmasta olennaista on kosteudenhallintaa koskevien tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen sekä niiden mukaisen toiminnan varmistaminen suunnittelua, konsulttipalveluita, rakentamista ja kiinteistöpalveluita hankittaessa.

  Rakli osallistuu kosteudenhallintaa koskevan sääntelyn laadintaan sekä säännösten yhtenäisen tulkinnan ja yhtenäisten toimintatapojen edistämiseen. Raklin vaikuttamisen kannalta olennaisia ovat Rakentamisen vastuut, FISE-pätevyydet, Kuivaketju10-toimintamalli ja Topten-rakennusvalvontojen tulkintaohjeet.