• fi
 • en
 • Työturvallisuus

  Raklin suositus työturvallisuudesta

  Rakentamisalan työturvallisuuden eteen on viimeisen kymmenen vuoden ajan tehty paljon. Rakennuttajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti työmaiden TR-mittausten toteuttamiseen osana ennakoivaa työturvallisuutta. Useat Raklin jäsenet ovat myös linkittäneet työturvallisuuden mittareita esimerkiksi vastuullisuusraportteihinsa.

  Työturvallisuuden parantamiseen tähtäävää ohjeistusta on tuotettu myös Raklin ja Rakennustiedon toimesta. Rakli käy säännöllistä vuoropuhelua yhdessä viranomaisten ja sidosryhmäverkostonsa kanssa työturvallisuuslainsäädännön toimivuudesta ja parhaista toimintatavoista.

  Rakennushankkeiden sisäisestä laatuajattelusta ja paremmasta yhteistyöstä kumpuavia lisätoimia tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta tapaturmilta vältyttäisiin hankkeissa. Päävastuu työturvallisuuden kulttuurin ja puitteiden edistämisessä on työnantajilla eli rakennustyömaiden tapauksessa urakoitsijoilla. Rakennuttajat voivat kuitenkin tukea urakoitsijoiden turvallisuustyötä erilaisin keinoin.

  Rakli suosittelee rakennuttajille seuraavia toimenpiteitä rakennusalan työturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi

  • Tilaajat vaatisivat hankkeissa TR-mittausten rinnalla tapaturmataajuusmittarin käyttöönottoa ja seurantaa
  • Työturvallisuus linkitettäisiin rakennushankkeiden onnistumisen mittareihin
  • Rakentamisen työturvallisuus linkitettäisiin tilaajien vastuullisuusraportointiin

  Me Raklissa näemme, että työturvallisuuden avainlukujen läpinäkyvyyden kautta luodaan kulttuuria, jossa työturvallisuudesta tulee entistä enemmän osa hankkeiden sisäistettyä laatua.

  Lisätietoa rakennuttamisesta:
  Rakentamisen johtaminen ja pelisäännöt