• fi
 • en
 • Harmaan talouden torjunta

  Rakli torjuu harmaata taloutta

  Rakli ja sen jäsenet torjuvat määrätietoisesti harmaata taloutta yhteistyössä muiden rakennusalan järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. Talousrikollisten toimintaedellytyksiä rakennusalalla on kavennettu vapaaehtoisin ja lakisääteisin toimenpitein. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät mittarit ovat Raklin jäsenillä oleellinen osa vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan kokonaisuutta ja osa Raklin vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan raportointisuositusta.

  Rakentamisen harmaata taloutta torjuvaan lainsäädäntöön on tehty 2010-luvulla useita täydennyksiä. Näistä mainittakoon tilaajavastuulain muutokset vuonna 2012 ja rakentamisen tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluiden tilaajalle vuonna 2014. Rakli käy viranomaisten ja sidosryhmiensä kanssa säännöllistä keskustelua säädösympäristön toimivuudesta ja parhaista toimintatavoista. Rakli on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tuottanut tilaajille suunnattua ohjeistusta harmaan talouden torjumiseksi.

  Rakli on osakkaana Vastuu Groupissa, joka tuottaa muun muassa harmaan talouden torjuntaan liittyviä palveluita. Rakli suosittelee jäsenilleen Vastuu Groupin palveluiden käyttöä harmaan talouden torjuntaan.

  Lisätietoa:
  Rakennetun ympäristön elinkaari

  Lisätietoa:
  Vastuu Group