• fi
 • en
 • Workplace Awards 2024 – Kestävissä ja vetovoimaisissa työympäristöissä korostuu vastuullisuuden moniulotteisuus

  Workplace Awards 2024 keräsi yhteensä 24 casea neljässä eri kategoriassa. Kilpailu nostaa esiin innovatiivisia ratkaisuja työympäristön kehittämisessä, ja tällä viikolla pääsemme vielä tutustumaan Vastuullisuus-sarjan kilpailijoihin. Osallistujat esittelevät työympäristötekonsa kevään ja alkusyksyn aikana järjestettävissä tilaisuuksissa.

  Tulevaisuuden työympäristöjen tavoitteena on olla paitsi toimivia ja inspiroivia myös kestäviä ja vastuullisia. Vastuullisuus on muuttumassa normiksi, joka ohjaa jokaisen organisaation päätöksentekoa aina tilasuunnittelusta henkilöstön osallistamiseen. Kategorian kilpailijat ovat omalla panoksellaan edistäneet muun muassa olemassa olevien resurssien uusiokäyttöä ja ympäristöystävällisiä materiaaliratkaisuja sekä yhteisöllisyyden vahvistamista työympäristöissä. Heidän tekojensa kautta korostuu vastuullisuuden moniulotteisuus ja sen keskeinen rooli toimivien ja kestävien työympäristöjen rakentamisessa. Kilpailijat ovat osoittaneet, että vastuullisuus ja kestävän kehityksen mukaiset arvot eivät ole pelkästään velvollisuus, vaan myös mahdollisuus luoda entistäkin vetovoimaisempia ja menestyvämpiä työpaikkoja.

  Lisätietoa kilpailusta:
  Workplace Awards 2024

  Tutustu Vastuullisuus-sarjan osallistujiin

  JLL & Keskuskauppakamari: Rohkeasti vastuullisuuden suunnannäyttäjänä
  Yli satavuotias Keskuskauppakamari vaihtoi toimitilaa vasta toista kertaa historiassaan, ja teki senkin vastuullisuus edellä! Uusissa tiloissa esimerkiksi säilytettiin monia olemassa olevia rakenteita, tilapintoja ja kiintokalusteita, jotka istutettiin luontevaksi osaksi raikasta sisustuskonseptia yhdessä uusien pintojen ja kalusteiden, sekä vanhalta toimistolta mukana tuotujen irtokalusteiden kanssa. Laadukkaat ja hyväkuntoiset pintamateriaalit saivat ansaittua jatkoaikaa huollettuina ja puhdistettuina sen sijaan, että ne olisi purettu pois, kun käyttöikää on jäljellä vielä ainakin toinen mokoma. Ratkaisuissa toteutuu sekä taloudellinen että ympäristövastuu tavalla, joka tekee Keskuskauppakamarista kestävyyden edelläkävijän. Sosiaalinen vastuu näkyy mm. työympäristömuutoksen läpiviennissä, jossa kuunneltiin työntekijöiden toiveita herkällä korvalla, ja osallistettiin kaikkia tiimejä erilaisten tarpeiden huomioimiseksi ja yhteensovittamiseksi.

  Kakadu & Sirius, uusi toimitila
  Sirius Capital Finlandin uudet toimistotilat Diana-kiinteistössä huomioi vastuullisuuden monelta kulmalta. Kakadun Diana-kiinteistön perusteellinen tuntemus vakuutti Siriuksen valitsemaan uudet toimitilat kyseisestä arvokiinteistöstä ja hyödyntämään brändäys- ja konseptisuunnitteluvaiheessa tehtyä toimistokonseptia omiin tiloihinsa.

  Samat intohimot ja arvot vastuullisuudesta yhdistivät kaikkia hankkeen osapuolia: Ekokompassi, monipuolinen kierrätys työmaalla, tilojen ja tilaelementtien säästäminen sekä ympäristöystävälliset materiaalivalinnat toteutuivat kestävän kehityksen mukaisesti. Suunnittelua inspiroi vanhat, upeat elementit, joita kunnioitettiin ja korostettiin. Vaikka muutokset olivat kokonaisvaltaisia, oli selvää, että tilassa säästettäisiin muun muassa vanhat puuovet ja aukotukset, jotta paluu alkuperäiseen tilajakoon olisi mahdollista myöhemmin.

  Hyvät kokoustekniikat valittiin tukemaan hybridityötä ja kansainvälistä tiedonkulkua. Uuden toimiston valintaan vaikutti sosiaalisen vastuullisuuden kulmat: toimistolle on hyvät kulkuyhteydet henkilökunnalle ja vierailijoille. Henkilöstö pääsi vaikuttamaan ja osallistumaan suunnitteluun tuoden siihen mukaan näkökulmia työviihtyvyyden ja asiakaskokemuksen takaamiseksi.

  Newsec PAM:n uusi vastuullinen työympäristö, Roihu
  Kiinteistöalan asiantuntijayritykselle Newsec PAM:lle vuodet 2018–2021 olivat kasvun vuosia. Lisäksi Newsecin yritysstrategia ja brändi uudistuivat yhä vastuullisemmaksi sekä asiakas- ja ihmisläheisemmäksi. Kasvuajanjakson aikana todettiin, etteivät vanhat toimistotilat Postitalossa enää tukeneet yrityksen toimintaa, henkilöstöä tai kulttuuria. Tämän myötä Newsec päätti alkuvuodesta 2021 käynnistää laajan työympäristökehitysprojektin omien asiantuntijoiden voimin, nimellä ’Newsec Experience’. 

  Projektiin osallistettiin kattavasti Newsecin organisaatiota eri osa-alueilta, ja päätöksenteossa näkyi henkilöstön monimuotoisuus eri tasoilta. Projektin ja uuden työympäristön sydämenä ovat ihmiset, Newsecin ykkösarvon mukaisesti ”Passion for Colleagues and Clients”, jonka ympärillä korostuu vahvasti vastuullisuuden eri muodot. Tämän myötä uusien toimistotilojen keskeisimmiksi tavoitteiksi asetettiin vastuullisuusnäkökulmasta:

  • Sosiaalinen, Yhteisöllinen, Hyvinvointia tukeva
  • Ympäristö, Vähähiilinen, Kiertotaloudellinen, Ympäristötehokas käyttää
  • Hallinnollinen, Tasa-arvoinen, Kokonaistaloudellisesti järkevä

  Kattavan tilahakuprosessin jälkeen, keväällä 2022 Newsec PAM solmi uuden sopimuksen Genestan kanssa Ruoholahden Roihuun, jonne uusi upea ja vastuullinen työympäristömme on luotu!

  Algol x Rakka Works – Vastuullisuuden neljä ydintä: yksilö, yhteisö, yhteiskunta ja ympäristö
  Vuonna 2021 Algolilla tunnistettiin koronapandemian jälkeinen työn murros. Kiinteistön tilat eivät palvelleet parhaalla mahdollisella tavalla silloista tapaa tehdä työtä. Kiinteistössä oli myös liikaa tilaa yhtiön tarpeisiin. Organisaatio halusi uudistaa tavan tehdä työtä ja käyttää tilaa. Lähdettiin matkalle, jonka keskiössä oli uudenlainen työntekemisen mahdollistaminen. Syntyi hanke, joka toi yhteen ihmiset, kulttuurin ja tilan, ja jonka vastuullisuuden vaikutukset ulottuvat laajalle yksilöön, yhteisöön, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

  Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen: Orion – Pääkonttorin tuominen 2030-luvulle
  Orionin vuonna 1984 valmistunut pääkonttori peruskorjattiin neljänkymmenen vuoden iässä vastaamaan 2030-luvun tarpeita. Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen vastasi rakennuksen modernisoimisesta hybriditoimistoksi, jossa uudistettu talotekniikka, toiminnallisuus ja ilme paransivat käyttäjäkokemusta ja viihtyisyyttä.

  Vastuullisuus oli projektin ytimessä sen alusta alkaen. Pääkonttorirakennus oli monelta osin, niin teknisesti kun toiminnallisesti, käyttöikänsä päässä. Peruskorjaus pidensi rakennuksen elinkaarta vuosikymmenillä ja uudet tilat käänsivät työympäristön organisaation vahvuudeksi.

  Vajaakäytöllä olleita tiloja korvattiin avoimilla kohtaamistiloilla, jotka tukivat inklusiivista työkulttuuria. Energiasyöppö sauna- ja uima-allasosasto saneerattiin kokemukselliseksi ravintolamaailmaksi, jossa alkuperäinen käyttötarkoitus näkyy yhä. Rakennusaikakauden pintamateriaalien vaaliminen oli tilasuunnittelussa ensisijaista. Vanhan rinnalle tuotu uusi on harkittua ja aikaa kestävää.

  Tomra x Technopolis: vastuullisuus ohjaavana tekijänä toimiston valinnassa, suunnittelussa ja arjessa
  Technopolis mahdollisti Tomralle kokonaisvaltaisesti vastuullisen toimiston, jossa vastuullisuus on huomioitu niin työympäristön suunnitellussa, kiinteistön vastuullisuudessa kuin arjen valinnoissa.

  Tomran uusi toimisto Technopoliksen Aviapoliksessa täyttää yrityksen vastuullisuusvaatimukset toimistolle sekä tarpeen palveluille. LEED Gold -sertifioitu kampus on kaikelta energiankäytöltään hiilineutraali ja helposti saavutettava. Kampuksen tarjoamat yhteispalvelut, kuten päivittäin kasvisruokaa tarjoava lounasravintola, laaja kokoustilojen tarjonta sekä kuntosali tukevat työntekijöiden arkea. Tomran työympäristö muokattiin yhteistyössä tarpeisiin vastaavaksi: työntekijöille säilytettiin tärkeä työhuoneiden tuoma rauha ja toimiston yhteiset tilat, keittiö ja lounge, muokattiin viihtyisiksi ja yhteisöllisyyttä tukeviksi. Toimiston sisustuksessa ja kalustuksessa käytettiin mahdollisimman paljon luonnon- ja kierrätysmateriaaleja, ja vanhoja kalusteita uusiokäytettiin mahdollisuuksien mukaan.

  Turun Teknologiakiinteistöt Oy: Werstas Kalevala
  Werstas on Turun Teknologiakiinteistöjen luoma yhteisöllinen työtilakonsepti. Vuonna 2023 valmistunut Werstas Kalevala tehtiin mahdollisimman pitkälle kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaattein. Werstas Kalevala suunniteltiin vuonna 1988 valmistuneeseen DataCityyn, jonka runkoratkaisu on osoittautunut todella muuntojoustavaksi aiemmissakin projekteissa, sillä runkoon on helppo sijoitella monitilaympäristöjä ja erillishuoneratkaisuja.

  Suunnittelun toteuttanut Lukkaroinen Arkkitehdit Oy säilytti tilojen punatiilipinnat ennallaan ja ne raikastuivat uusien lasiseinien, värikkäiden pintojen ja kalevala-aiheisten kuvaseinien rinnalla. Tarkoitus on tarjota asiakkaalle helppoa työtilaa, jossa ei tarvitse huolehtia kalustehankinnoista, kalusteiden huolloista tai muista kalusteisiin liittyvistä ylläpidoista. Valmiiksi kalustetut työhuoneet helpottavat asiakkaiden arkea ja vähentävät hankintoja. 

  Werstas on yhteisöllinen kohtaamispaikka. Yhteiset neuvotteluhuoneet ja työpisteet ovat kaikkien käytettävissä, tarjoten mahdollisuuden verkostoitua ja luoda uusia kontakteja. Asiakkaat voivat viettää aikaa toistensa työkahviloissa, osallistua tapahtumiin ja nauttia yhteisestä ilmapiiristä. Tämä tukee luovuutta ja yhteistyötä eri alojen välillä.

  Turun Teknologiakiinteistöt valitsee Werstas Kalevalaan palveluntuottajat huolellisesti varmistaen niiden vastuullisuuden ja eettisyyden. Yritys on laatinut omat eettiset ohjeet, jotka tukevat läpinäkyvää toimintaa. Lisäksi asiakkaille tarjotaan kanava väärinkäytösilmoituksille, edistäen eettistä toimintaa ja yhteisön hyvinvointia.

  Uudenlainen työympäristökonsepti – VALO Hotel & Work
  Loimme keväällä 2023 uudenlaisen VALO Workin digitaalisen työympäristön, joka aiemmasta poiketen mahdollistaa sujuvan hybridityön ja helpottaa toteuttamaan juuri itselleen sopivan työpäivän. VALO Hotel & Workissa hyödynnetään tiloja täysin uudella tavalla. Samat tilat toimivat sekä työntekoon että majoitukseen. Uuden Work-konseptin myötä asiakkaat käyttävät viihtyisiä tiloja joustavasti omien tarpeiden mukaan kuukausisopimuksilla tai päiväpasseilla. Koska majoitus- ja toimistoasiakkaat käyttävät samoja tiloja, tilojen käyttö on tehokkaampaa ja hiilijalanjälki käyttäjää kohden on pienempi kuin muissa työympäristöissä. Asiakkaan näkökulmasta konsepti on joustavampi, edullisempi, viihtyisämpi ja monipuolisempi. Konsepti tukee vastuullisesti työntekijöiden hyvinvointia, yrityksen kannattavuutta ja skaalautuvuutta monikäyttöisten tilojen ansiosta.

  Uusi digitaalinen Work-konsepti luo uudenlaisen mahdollisuuden hybridityönmalliin yrityksille ilman, että toimistotilat seisovat tyhjillään, vaikka asiakasyritys ei niitä joka päivä käyttäisikään. VALOn tiloja käyttävät useat eri asiakassegmentit liikematkaajista toimistoasiakkaisiin, kokousasiakkaista ravintola-asiakkaisiin muuntojoustavan tilakonseptin avulla ympäri vuorokauden.

  Welado: Minä minuna rakennusalalla -artikkelisarja
  Koostimme kesällä 2023 hyvän mielen kesäsarjan, jossa esittelimme, miten erilaisia ihmisiä Weladolla – ja siten rakennusalalla – työskentelee. Minä minuna rakennusalalla -kamppiksen avulla haluamme osoittaa, että tulevaisuuden rakennusala on meitä kaikkia varten.

  Kantavana ajatuksena sarjan koostamisessa oli se, miten erilaisia tarinoita on palavereista tuttujen kasvojen takana, ja miten tärkeää on hyväksyä erilaisuus arjen kohtaamisissa. Nostimme esiin puheenaiheita, joista keskustella tauoilla ja joista kollegat jäävät mieleen: on uravaihtaja, kanan kasvattaja, syrjäseudun syrjässä etäilevä, puutarhanhoidosta voimaa saava weladolainen sekä 40 vuotta radalla työskennellyt luottoukko kokemuksineen. Monimuotoiselta rakennusalalta löytyy vaihtoehtoja, ja hyvin erilaisia rooleja, joissa erilaiset ihmiset menestyvät.

  Ylva: Ikonisten sijaintien avaaminen kaupunkilaisten jaettuun käyttöön
  Vuonna 2023 Ylva avasi ikonisia sijainteja ja arvokiinteistöjä useiden organisaatioiden jaettuun käyttöön Helsingin keskustassa kumppaniverkostomme kanssa. Esimerkkejä avatuista kohteista ovat Spacentin kanssa avattu Armaan kulma, Bofficen kanssa avattu Kaivotalon kerros sekä Tapahtumahotelli Huoneen kanssa avattu Kaivopihan alakerta. 

  Kokeiluilla pyrimme löytämään malleja, joilla asiakkaillemme olisi aina sopiva määrä tilaa käytössään. Erityisesti hybridityöskentelyn vakiintumisen myötä organisaatioiden tarpeet joustavalle tilan käytölle ovat lisääntyneet. Vailla käyttöä oleva kiinteistö taas on ympäristökuorma ja kulu, joka ei luo arvoa. Kokeilluilla malleilla organisaatiot voivat vähentää tilan tarvettaan jopa 30 %, mikä vähentää niin ympäristökuormaa kuin taloudellisia panostuksia ja mahdollisesti lisää kohtaamisia yli organisaatiorajojen. Kulttuurillisesti mallit tosin vaativat organisaatioilta muuntautumiskykyä.

  Siksipä nopeasykliseen tilantarvemuutokseen matalalla kynnyksellä hyödynnettävät organisaatioiden jaetut tilat pääkonttorien läheisyydessä, yhteydessä tai lähellä työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaniverkostoa voivat ratkaista vajaakäytetyn tilan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia haasteita. Parhaimmillaan kokeiltavat mallit voivat skaalautua vuokrauksen toimintamalleiksi laajemminkin, mikä vaikuttaa organisaatioiden tilatarpeisiin ja järkevöittää niukkojen planetaaristen resurssien käyttöä.

  Workplace Awards on Raklin järjestämä kilpailu, ja HENRY ry tukee kilpailun näkyvyyttä HR-johtajille.

  Lisätietoja kilpailusta:
  Mikko Östring
  johtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry,
  puh. 050 301 8933
  mikko.ostring@rakli.fi

  Workplace Awards 2024 – Osallistujat:
  Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys

  Workplace Awards 2024 – Osallistujat:
  Fyysisen työympäristön kehittäminen

  Workplace Awards 2024 – Osallistujat:
  Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä