• fi
 • en
 • Klinikassa kehitetään, verkostoidutaan ja muutetaan maailmaa pienin askelin

  Lapsen silmät laajenevat kauhusta, kun isä sanoo hymyillen aamulla ”Tänään menen iltapäivällä klinikalle”. Rauhoitellakseen jälkikasvuaan isä toteaa, ettei nyt olla menossa sairaalaan, vaan nyt on kyse RAKLIn kehitysklinikasta. Iltapäivän klinikan työpajassa kyseinen isä lisää tarinaansa vielä ”En ole koskaan ollut niin mielissäni tullessani klinikalle, kuin tullessani tänne tänään”.

  Otteita ja tunnelmia oikeasta elämästä on aina mukava kirjoittaa, kun ne omin sanoin kertovat sen, mitä me haluamme klinikoillamme eli yhteiskehityshankkeillamme tuoda kaikkien elämään ja arkeen. Klinikan työpajat ovat toki totisinta totta ja niissä pureudutaan yhteisiin kaikkien mieltä kutkuttaviin haasteisiin ja kysymyksiin, mutta ne ovat myös paikkoja, joihin tullaan verkostoitumaan, tuomaan omia ajatuksia pöytään ja tuulettamaan niitä. Työpajassa saa hetken olla irti päivän rutiineista ja jutella jonkun sellaisen kanssa, jonka kanssa ei ehkä muuten tulisi kohdanneeksi, ja tuoda esiin välillä villejäkin ideoita. Kuten todettu on, villistä ideastahan voi lähteä idea johonkin toteutuskelpoiseen, kunhan antaa mielikuvituksensa ja propellien pyöriä kunnolla, ja ennen kaikkea malttaa astua hetkeksi omasta laatikostaan ulos.

  RAKLIn klinikoiden perusprosessi on yksinkertainen:

  1. Suunnittelu ja markkinointi
  2. Kaikille avoin aloitusseminaari
  3. 3-5 työpajaa erikseen kutsutuille
  4. Kaikille avoin tulosseminaari
  5. Julkinen raportti
  6. Erikseen sovittava seurantapalaveri uusienkin ideoiden löytämiseksi

  Erona moneen yhteiskehityshankkeeseen on muun muassa se, että RAKLIlaisten vahvuus on kunkin klinikan haasteeseen liittyvässä substanssiosaamisessa ja mahdollisuuksissa kerätä tarvittava tieto jäseniltään ja muilta sidosryhmiltään. Meidät koetaan myös luotettavaksi ja neutraaliksi tahoksi, jonka sana painaa esimerkiksi mediassa.

  Kokoamme oman joukkueemme niin, että siinä ovat mukana ne henkilöt, joilla on osaamista itse asiasta, ja joiden kokemus työpajojen vetämisestä on harjaantunut vuosien mittaan. Lisäksi kokoamme jäsenistöstämme mukaan ne, joilla on omaa kokemusta ja osaamista aiheesta, mutta myös ne, jotka haluavat oppia ja ovat vasta aloittamassa taivaltaan aihepiirin osalta. Jäsenistömme lisäksi kutsumme mukaan muita asiantuntijoita, kuten urakoitsijoita, suunnittelijoita ja tutkijoita haastetta ratkomaan, jotta haaste nähtäisiin muistakin näkökulmasta kuin rakennuttajan ja kiinteistönomistajan näkökulmasta. Osallistujien innostus on plussaa, ja sitoutuminen yksi tärkeimmistä vaatimuksista.

  Tavoitteenamme on törmäyttää kaikki näkökulmat, ja edistää kyseessä olevaa aihetta ratkomalla esiin tulleita kysymyksiä. Lisäksi haluamme nostaa esiin uusia ajatuksia ja saada uusia ideoita itämään, vaikka itse muutos tapahtuisikin pitkässä juoksussa. Uudet innovaatiot ovat tervetulleita, mutta yksikin uusi juttu, tapa toimia tai parempi prosessi riittää meille.

  Haasteet ja pohdittavat kysymykset nousevat jäsenistömme arjesta. Joskus niistä puhutaan johtoryhmien ja toimikuntien kokouksissa ja/tai valtakunnallisellakin tasolla, mutta yhteistä niille on, että ne haastavat kaikkia osapuolia, eikä niitä haluta tai edes voida ratkoa yksin. Halutaan kuulla muitakin näkökulmia ja saada hyviä ideoita kokoon, jotta kokonaisuus selkeytyy. Mitä enemmän näkökulmia on edustettuna – sen parempi. Myös vertaistuki ja asioiden ymmärtäminen yhteisesti vievät asioita eteenpäin.

  RAKLIn yksi tehtävä on kehittää yhdessä koko alaa, joten olemme valmiit antamaan mahdollisuuden kaikille kehittää intressivapaasti. Klinikat ovat maksullista jäsenpalvelua, ja pyydämme niistä osallistumismaksun kattaaksemme kulujamme, emme tehdäksemme voittoa. Osa osallistujista toimii päätoimeksiantajina, ja ovat mukana työpajojen suunnittelussa hiukan muita isommalla panoksella. Kaikki osallistujat ovat työpajoissa tasavertaisia, ja kaikkien mielipide on tärkeä ja idea varteenotettava mahdollisuus. Tavoitteenamme on luoda avoin ja luottamuksellinen työskentelyilmapiiri.

  Klinikoilla on myös omat haasteensa. Haasteet ovat usein itse aiheiden laajuudessa ja mielenkiintoisten aiheiden rajaamisessa, sekä osallistujien ajankäytössä. Haasteita aiheuttavat myös tulosten levittäminen ja hyödyntäminen. Laaja-alainen viestintä toimii meidän tehokkaimpana keinonamme ja pyrimme sitä tekemäänkin, mutta tarvitsemme siihen apua myös osallistujien viestintäkanavilta. Lisäksi tarvitsemme keskustelun ylläpitämistä kaikkien kanssa, heidänkin kanssaan, jotka eivät juuri tähän klinikkaan osallistuneet.

  Yksi klinikka kestää n. 6 kk, ja kun ottaa huomioon resurssimme sekä toimintamme ei-konsulttimaisen luonteen vaikuttajina ja kehittäjinä vuoteemme mahtuu 2-3 klinikkaa. Tänä vuonna olemmekin tehneet jo raporttia vaille valmiiksi MaaS-palvelut ja kaupunkikehittäminen –klinikan. Markkinoinnissa ovat LEAN käytössä ja ylläpidossa sekä Tilojen kiertotalous, sekä suunnitelmissa siintää jo Puurakentaminen-klinikka. Työtä ja haasteita riittää – tervetuloa mukaan klinikkatyöskentelyyn!