Allianssimallit

Allianssi- ja yhteistoimintamallit perustuvat tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöhön, jossa hanke toteutetaan yhdessä määritettyjen tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti. Sopimusrakenteen mukaan kunkin osapuolen etu on toimia koko projektin hyväksi ja löytää innovatiivisia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseen.

Lisätietoa allianssihankkeista:

Senaatin kärkihankeallianssi 
Helsingin Yliopiston allianssihanke ja Project Partnering -malli 
Tampereen rantatunnelin allianssi 

Yhteisvastuu-urakoihin eli ”allianssiurakkaan” tekeillä alan yhteiset sopimusmallit

Rakennustietosäätiön toimikunta TK 351 Yhteistoimintaurakoiden sopimusmallit ja käyttöohjeet on laatimassa suomalaista mallia ja asiakirjoja yhteisvastuullisiin (allianssi) urakkamalleihin. Toimikunnan tehtävänä on laatia alan yhteisesti hyväksymät sopimusmallit yhteisvastuu-urakoihin sekä niiden käyttöön liittyvät ohjeet. Toimikunnan tavoitteena on saada aineistoa lausuntokierrokselle kesällä 2016.

Toimikunnan kokoonpano:

Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja 029 412 3014 teppo.salmikivi@helsinki.fi

Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto, 045 127 4523, henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
Juhani Karhu, A-insinöörit Oy, 0207 911 600, juhani.karhu@ains.fi
Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry, 050 548 1691, kim.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi
Jonni Laitto, Senaatti-kiinteistöt, 050 533 7025, jonni.laitto@senaatti.fi
Magnus Nygård, Liikennevirasto, 040 825 2513, magnus.nygard@liikennevirasto.fi
Jani Saarinen, Vison Alliance Partners, 0400 625 670, jani.saarinen@vison.fi
Hannu Soikkeli, YIT, 040 040 9445, hannu.soikkeli@yit.fi
Kalle Kärkkäinen, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, (09) 584 448, kalle.karkkainen@atl.fi
Sakari Pesonen, Fira, 040 120 7442, sakari.pesonen@fira.fi
Mikko Puttonen, Skanska, 044 040 1140, mikko.puttonen@skanska.fi
Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT ry, 040 569 3590, karri.kivioja@rakennusteollisuus.fi
Reijo Sandberg, Ramboll, 040 570 3171, reijo.sandberg@ramboll.fi
Paula Lehtonen, Rakennustieto, projektipäällikkö, 0207 476 360, paula.lehtonen@rakennustieto.fi
Kimmo Lehtonen, Rakennustieto, 040 5021 705, kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi