Tilaajat taisteluun talousrikollisuuden kitkemiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalta

Rakennushankkeiden tilaajia ja kiinteistönomistajia edustava RAKLI ry on antanut jäsenilleen suosituksen siitä, kuinka nämä voivat osaltaan kitkeä talousrikollisuutta rakennustyömailta. Tilaajat edellyttävät muun muassa pääurakoitsijoilta entistä tiukempaa työmaalla työskentelevien henkilöiden valvontaa ja tekevät jatkossa yhä useammin myös itse pistokoeluontoisia kulkulupatarkastuksia. Alan yhteisenä tavoitteena on saada luotettavat yritykset kattavasti mukaan Tilaajavastuu.fi-palveluun, josta voi helposti yhdestä paikasta tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot.

Harmaasta taloudesta aiheutuu vuosittain valtiolle jopa viiden miljardin euron kokonaisverotulomenetykset. Rikollisen toiminnan määräksi on arvioitu liki seitsemän prosenttia bruttokansantuotteesta. Rakentamisen osalta ei ole saatavissa tarkkoja lukuja, mutta veromenetykset ovat tämänkin alan osalta useita satoja miljoonia. Alan rehelliset toimijat tiukentavat nyt otettaan ja pyrkivät yhä päättäväisemmin kitkemään pois rikollisuuden, joka vero- ja eläketulomenetysten lisäksi vääristää myös kilpailutilannetta sekä aiheuttaa laatu- ja työturvallisuusriskejä. Myös työntekijöiden laillinen kohtelu vaarantuu harmaan talouden myötä.

Sopimusehdoilla askel pidemmälle tilaajavastuulaista

Tilaajavastuulaki loi vuonna 2007 perusraamit sille, millaisten selvitysten avulla tilaajien tulee seurata toimittajiensa lainkuuliaisuutta. Tämän lisäksi RAKLI suosittaa nyt, että tilaajat edellyttävät urakoitsijoilta liittymistä Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Tämä helpottaa sekä tilaajavastuulain mukaisten tietojen saamista että niissä tapahtuvien muutosten jatkuvaa seuraamista. Lisäksi työmaiden paremman hallinnan takaamiseksi sopimuksissa on syytä rajoittaa aliurakointiketjujen pituutta ja edellyttää kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä rakennuttajalla.

RAKLI suosittaa, että jatkossa sen jäsenyritykset edellyttäisivät sopimuksissaan myös sitä, että työajan ulkopuolella tai viikonloppuisin työmaalla työskenneltäessä pääurakoitsija kiristää kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käytön valvontaa. Näin voidaan estää luvattoman työvoiman käyttöä normaalin työajan ulkopuolella. Sopimuksiin tullaan sisällyttämään myös työntekijöiden perehdytystä koskevia osioita, joilla parannetaan työturvallisuutta ja varmistetaan työmaiden yhteiset toimintatavat. Lisäksi tiivistetään tiedonvaihtoa ja yhteistyötä Verohallinnon kanssa, jotta epärehelliseen toimintaan voidaan tarttua mahdollisimman pikaisesti. Urakkasopimuksissa määritellään myös sanktiot, mikäli sovittuja menettelyjä ei noudateta.