Jyrki Laurikainen: Vastuullinen pärjää paremmin

Tilaa elämälle -blogi

22.09. Jyrki Laurikainen: Vastuullinen pärjää paremmin

Vastuullisuudesta on tullut olennainen osa kiinteistösijoittajien liiketoimintastrategioita. Keskeisimmät syyt panostaa yritysvastuutoimintaan ovat tulevaisuuden toimintaedellytysten ja yrityksen maineen turvaaminen ja rakentaminen sekä sääntelyn vaatimusten täyttäminen. Tämä käy ilmi... » Siirry blogiin