Elinvoimaa lähiöihin - Turku

Klinikan osallistujasivut

Merkittävä osa kaupunkien asukkaista asuu lähiöissä – yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaista. Lähiöiden ja asuinalueiden kehittämisessä on kasvavia hyvinvointiin, rakennettuun ympäristöön ja talouteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Panostustarve on valtava, mutta resurssit ovat rajallisia. Miljoonat on käytettävä viisaasti. Kaupungeilla on kehittämisessä avainrooli. Onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

RAKLIn ja Turun kaupungin Elinvoimaa lähiöihin -klinikalla tartuttiin asuinalueiden kehittämisen käytännön haasteisiin Pansio-Perno alueen kautta. Tavoitteena oli samalla tuottaa malleja niin myös muiden lähiöiden kehittämiseen. Klinikka tukeutui ympäristöministeriön Asuinalueiden kehittämisohjelman ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman työhön. Klinikalla hyödynnettiin kerrostalojen korjaaminen sekä useiden muiden klinikoiden kokemuksia ja tuloksi

Klinikan osallistujiksi kootaan sekä paikallisia, että muita toimijoita. Klinikka toteutetaan kaupungin ja muiden osallistujien rahoituksella.

Klinikan tavoitteet

  • Kehittää asuinalueista elinvoimaisia, vetovoimaisia ja viihtyisiä elinympäristöjä
  • Parantaa kaupungin asuinalueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen edellytyksiä ja mallia
  • Koota kaupungin eri toimialat ja toimijat työskentelemään yhteisen päämäärän hyväksi
  • Osaamisen lisääminen ja jakaminen toimijoiden kesken
  • Koota ja jakaa lähiöiden kehittämisen yleisiä onnistumisen edellytyksiä ja parhaita käytäntöjä

Klinikkatyöskentely

RAKLIn tiedotteet

Videot 06/2016

  • Miten asuinalueita voidaan kehittää? Videoilla äänessä muun muassa RAKLIn Marika Latvala sekä Turun kaupungin Pekka Sundman ja Katri Arnivaara.

Materiaalia ja linkkejä jo tehtyihin klinikoihin

Lisätietoja

  • kehitysjohtaja Erkki Aalto, puh 040 564 8647, erkki.aalto@rakli.fi
  • projekti-insinööri Marika Latvala, puh 040 544 1351, marika.latvala@rakli.fi
  • Asunnot-toimialan johtaja, Aija Tasa, puh. 050 327 2077, aija.tasa@rakli.fi